Länk till startsidan

Genarps skola

Välkommen till Genarps skola! Skolan ligger i natursköna Genarp och är en enplansbyggnad uppdelad i hög- och mellanstadium. Naturreservatet Risen ligger ett stenkast bort och utgör ett naturligt uteklassrum och strövområde på friluftsdagar.

Genarps skola

Fakta om skolan

Årskurs 4-9

Antal elever: 300

I vårt utvecklingsarbete fokuserar vi på tillgängliga lärmiljöer och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Vi arbetar i ljusa och fräscha lokaler. I varje klassrum finns smartboard/projektor och alla elever har egen Ipad eller dator.

Värdegrund

På Genarps skola arbetar vi med värdegrunden genom en särskild plan som vi kallar Genarpsspåret. Arbetet löper över hela året med aktiviteter och diskussioner flera gånger varje månad i alla klasser.

Skolbibliotek och fritidsgård

Skolbiblioteket Ugglan på Genarps skola ligger mitt i hjärtat av högstadiet och utgör en mötesplats för såväl elever som personal. Skolbibliotekarien bedriver även ett aktivt arbete ute i klasserna för att väcka läslust, stärka språket och tillsammans med pedagogerna öka elevernas måluppfyllelse.

På Genarps skola samarbetar vi med fritidsgården vid flera slags aktiviteter. Högstadieeleverna driver ett gemensamt elevcafé med fritidsledarna och vår socialpedagog.

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Genarps skola

Besöksadress: Bygatan 6, 247 71 Genarp

Telefon: 046-359 72 79

Karta: Se Genarps skola på en karta

Skolans webbplats för vårdnadshavare

Skolledning

Rektor: Katja Vinulv

Telefon: 046-359 72 84

E-post: katja.vinulv@lund.se

Biträdande rektor: Malin Sellberg

Telefon: 046-359 95 14

E-post: malin.sellberg@lund.se

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledare Johanna Wennberg Suarez

Telefon: 046-359 72 98

E-post: johanna.wennbergsuarez@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska Monika Karlsson

Telefon: 046-359 72 91

E-post: monika.karlsson@lund.se

Kurator Mia Pramryd

Telefon: 046-359 79 08

E-post: mia.pramryd@lund.se

Specialpedagoger

Sara Bengtsson
E-post:
sara.bengtsson@lund.se

Kristin Strand
E-post:
kristin.strand@lund.se

Elevhälsa, extra stöd och försäkringar

Fritidshem

Genarps skola har ett aktivt fritidshem på skolan som är öppet även på morgonen. Fritidshemmet har förutom egna lokaler även tillgång till idrottshallen, hemkunskapssalen och på sommaren även friluftsbadet.

Fritids

Avdelning

Telefonnummer

Fritids

046-359 31 36

Mobiltelfon

0734-48 53 33

Utvecklingsdagar Genarps skola

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

17 november 2021*

10 januari 2022*

7 mars 2022*

12 maj 2022

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Lov och ledighet i grundskolan

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?