Länk till startsidan

Saknar du gymnasieexamen?

Vi stöttar dig till att börja studera eller återuppta studier. För att skapa en bra grund till ett framtida arbete och egen försörjning.

Du som är 16–19 år och som inte har gymnasieexamen

Om du är 16–19 år och inte har påbörjat eller fullföljt gymnasiet, har kommunen ansvar för att hålla kontakt med dig och erbjuda dig lämpliga individuella åtgärder. Det kallas för kommunalt aktivitetsansvar (KAA).

Under ditt första möte med oss får du träffa en studie- och yrkesvägledare från Lunds Vägledningscentrum. Studie- och yrkesvägledaren kartlägger din situation och tillsammans diskuterar vi vad du har för tankar och drömmar om din framtid. Det kan också hända att vi tar hjälp från andra personer i kommunen som är lämpliga för ditt önskemål.

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill ha stöd.

Kontakta oss

Annika Nellhov, studie- och yrkesvägledare
Sara Strelert, studie- och yrkesvägledare
E-post: KAALund@lund.se

Du som är över 20 år och som inte har gymnasieexamen

Saknar du en gymnasieexamen eller slutbetyg? Du kan söka kommunal vuxenutbildning från den 1 juli det år du fyller 20 år.

Hur får jag grundläggande behörighet?

Slutbetyg eller gymnasieexamen?

Slutbetyg kommer att försvinna och ersättas av gymnasieexamen. I ett slutbetyg kan man blanda gamla (före 1 juli 2012) och nya (efter 1 juli 2012) gymnasiekurser. Du som har både gamla och nya kurser har möjlighet att läsa till ett slutbetyg. Ett slutbetyg kan utfärdas till och med 1 juli 2025.

Om du påbörjade dina studier efter den 1 juli 2012, antingen inom gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning så läser du mot en gymnasieexamen. Du har enbart betyg i så kallade "nya" kurser. Om du har en del betyg enligt de gamla kursplanerna, kan de i vissa fall omvandlas till betyg enligt de nya ämnesplanerna.

Gymnasieexamen genom kommunal vuxenutbildning

Det finns två former av gymnasieexamen utfärdade från kommunal vuxenutbildning. Den ena är en Högskoleförberedande examen och den andra en Yrkesexamen.

Kontakta gärna Lunds Vägledningscentrum för att diskutera olika alternativ samt planering av dina studier om du vill studera vid kommunal vuxenutbildning i Lund.

Kontakta Lunds Vägledningscentrum

Högskoleförberedande gymnasieexamen

En Högskoleförberedande gymnasieexamen ger dig möjlighet att söka till universitet och högskola. Den ska vara inriktad mot ett studieområde, antingen samhällsvetenskap och humaniora eller naturvetenskap och teknik.

Här kan du se vad respektive inriktning ska innehålla för att ge en högskoleförberedande examen.

Samhällsvetenskap och humaniora

Studierna ska sammanlagt bli 2400 gymnasiepoäng, där minst 2250 poäng måste vara godkända i dessa kurser:

 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3
 • Engelska 5, 6
 • Matematik 1 b/c
 • Historia 1b eller betyg i båda kurserna Historia 1a1 och Historia 1a2.
 • Naturkunskap 1b (100 p) eller Naturkunskap 1a1 (50 p) och Naturkunskap 1a2 (50 p).
  Naturkunskap kan ersättas av betyg i två av kurserna Biologi 1, Fysik 1a eller Kemi 1.
 • Religionskunskap 1.
 • Samhällskunskap 1b eller betyg i båda kurserna Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1a2.
 • Komvuxarbete eller Gymnasiearbete (om godkänt betyg från ungdomsgymnasiet är registrerat) inom valt studieområde
 • Övriga kurser ska till övervägande del ingå i valt studieområde.

Betyg och kurspoäng i Idrott och Hälsa 1 får inte ingå i en Gymnasieexamen utfärdad från kommunal vuxenutbildning.

Naturvetenskap och teknik

Studierna ska sammanlagt bli 2400 gymnasiepoäng där minst 2250 poäng måste vara godkända i dessa kurser:

 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2, 3 (kursbetygen måste vara lägst godkänt).
 • Engelska 5, 6 (kursbetygen måste vara lägst godkänt).
 • Matematik 1 b/c (kursbetyg i Matematik 1 måste vara lägst godkänt), Matematik 2 b/c samt Matematik 3 b/c.
 • Historia 1a1.
 • Naturkunskap 1b (100 p) eller Naturkunskap 1a1 (50 p) och Naturkunskap 1a2 (50 p).
  Naturkunskap kan ersättas av betyg i två av kurserna Biologi 1, Fysik 1a eller Kemi 1.
 • Religionskunskap 1.
 • Samhällskunskap 1b eller betyg i båda kurserna Samhällskunskap 1a1 och Samhällskunskap 1a2.
 • Komvuxarbete eller Gymnasiearbete (om godkänt betyg från ungdomsgymnasiet är registrerat) inom valt studieområde (kursbetyg måste vara godkänt).
 • Övriga kurser ska till övervägande del ingå i valt studieområde.

Betyg och kurspoäng i Idrott och Hälsa 1 får inte ingå i en Gymnasieexamen utfärdad från kommunal vuxenutbildning.

Yrkesexamen

Vill du ta en Yrkesexamen studerar du någon av de gymnasiala yrkesutbildningarna som finns genom den kommunala vuxenutbildningen i Lund.

En Yrkesexamen ska sammanlagt bli 2400 gymnasiepoäng varav minst 2250 poäng måste vara godkända.

Följande kurser:

 • Svenska/Svenska som andraspråk 1
 • Svenska/Svenska som andraspråk 2 och 3 (gäller enbart om du önskar uppfylla kraven för grundläggande behörighet)
 • Engelska 5
 • Engelska 6 (gäller enbart om du önskar uppfylla kraven för grundläggande behörighet)
 • Matematik 1 a/b/c
 • Historia 1a1 (50 p).
 • Naturkunskap 1a1 (50 p).
 • Religionskunskap 1.
 • Samhällskunskap 1a1 (50 p).
 • Komvuxarbete eller Gymnasiearbete
 • Övriga kurser ska till övervägande del ingå i valt yrkesprogram.

Betyg och kurspoäng i Idrott och Hälsa 1 får inte ingå i en Gymnasieexamen utfärdad från kommunal vuxenutbildning.

Slutbetyg från studier före 2012

Har du studerat gymnasieskolan och/eller kommunal vuxenutbildning och har fått betyg som är satta före 1 juli 2011? Då kan vi utfärda ett slutbetyg för dig. En förutsättning för att ett Slutbetyg ska kunna utfärdas är att ett eller flera av de godkända betygen inte kan omvandlas enligt Skolverkets motsvarandelista. Ett slutbetyg ska sammanlagt innehålla 2350 gymnasiepoäng varav minst 2250 måste vara godkända. Ett Slutbetyg kan utfärdas till och med 1 juli 2025.

 • Svenska/Svenska som andraspråk A och B eller Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 2.
 • Engelska A eller Engelska 5.
 • Matematik A eller Matematik 1 a/b/c.
 • Naturkunskap A eller Naturkunskap 1a1.
 • Religionskunskap A eller Religionskunskap 1.
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b.
 • Betyg och kurspoäng i ämnena Estetisk Verksamhet, Idrott och hälsa A/Idrott och hälsa 1, Specialidrott, Specialarbete, Gymnasiearbete, Komvuxarbete samt kurser med kurskod 700 får ej ingå i ett Slutbetyg utfärdat från kommunal vuxenutbildning.
 • Övriga kurser får fritt ingå i ett Slutbetyg, både från ämnesplan GY00 samt GY11/Vux12.

Slutbetyg från studier före 2001

Har du studerat gymnasieskolan och/eller kommunal vuxenutbildning och har fått betyg som är satta före 1 juli 2001? Då kan vi utfärda ett slutbetyg med omvandlade kurser för dig. Ett slutbetyg ska sammanlagt innehålla 2301-2399 gymnasiepoäng varav minst 2250 måste vara godkända. Ett slutbetyg med omvandlade kurser kan utfärdas till och med 1 juli 2025.

 • Svenska/Svenska som andraspråk A och B eller Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 2.
 • Engelska A eller Engelska 5.
 • Matematik A eller Matematik 1 a/b/c.
 • Naturkunskap A eller Naturkunskap 1a1.
 • Religionskunskap A eller Religionskunskap 1.
 • Samhällskunskap A eller Samhällskunskap 1b.
 • Betyg och kurspoäng i ämnena Estetisk Verksamhet, Idrott och hälsa A/Idrott och hälsa 1, Specialidrott, Specialarbete, Gymnasiearbete, Komvuxarbete samt kurser med kurskod 700 får ej ingå i ett slutbetyg utfärdat från kommunal vuxenutbildning.
 • Övriga kurser får fritt ingå i ett slutbetyg, både från ämnesplan GY00 samt GY11/Vux12.

Kontakta Lunds Vägledningscentrum

Besöksadress: Stora Södergatan 47, 2:a våningen
E-post: vagledningscentrum@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?