Länk till startsidan

Vill du ansöka till vuxenutbildningen i Lund?

Vuxenutbildningen i Lunds kommun vänder sig till dig som behöver studera SFI, grundläggande eller gymnasial utbildning alternativt behöver göra en prövning. Här har vi samlat information kring behörighet, ansökan, antagning med mera.

Vem kan söka vuxenutbildning?

Du är behörig till kommunal vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20. Du ska vara folkbokförd och bosatt i Sverige och sakna de kunskaper kursen ska ge. Du ska ha förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Även du som är yngre än 20 år är behörig till kommunal vuxenutbildning om du har slutfört ett nationellt program i gymnasieskolan eller likvärdig utbildning. Du måste uppfylla övriga behörighetsvillkor. För att vara behörig till en utbildning eller kurs krävs ett godkänt betyg i underliggande kurs eller motsvarande. För yrkesutbildningar gäller lägst godkänt betyg i grundläggande svenska/svenska som andraspråk (övriga krav kan tillkomma).

Du som bor i Norge, Danmark, Finland, Island, Färöarna, Grönland eller Åland räknas som att du är bosatt i Sverige. Du ska ha grundskoleutbildning eller vuxenutbildning från ditt hemland. Det gäller även svenskar som bor i ett annat nordiskt land.

Här kan du läsa mer om behörigheter

Om du inte är folkbokförd i Sverige, men är medborgare i ett EU-land och har frågor gällande studier på vuxenutbildningen är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta Vuxenutbildningen

Du som är 16–19 år och saknar gymnasieexamen kan läsa mer om kommunal vuxenutbildning här:

För dig som inte har en gymnasieexamen.

När kan man ansöka?

Det finns inget som heter höst- eller vårtermin när det gäller vuxenutbildning. Olika utbildningar startar vid olika tillfällen och olika skolaktörer kan ha olika perioder. Det betyder att det finns många olika ansöknings- och kursstartdatum på ett år.

Du hittar en översikt av skolaktörer och utbildningar här:

Hitta rätt vuxenutbildning

Ansök till svenska för invandrare (SFI)

För att studera svenska för invandrare på Komvux ska du vara minst 16 år och ha ett svenskt personnummer eller samordningsnummer om du är EU-medborgare. Alla SFI-kurser är gratis och inget du behöver ansöka om. Du anmäler ditt intresse för SFI-studier genom LundaVälkomsten. Vi bokar då ett möte med dig för att hjälpa dig att hitta rätt kurs att söka.

Gå till LundaVälkomsten för att anmäla dig.

Till Lundavälkomsten

Ansök till vuxenutbildningen

Ansökan till vuxenutbildning sker digitalt via ansökningsportalen. Du har två möjliga vägar att gå beroende på om du har en e-legitimation eller inte.

Har du ingen e-legitimation behöver du skapa ett konto för att kunna logga in och göra din ansökan.

Skapa konto

Ansök utan e-legitimation

Ansök med blankett

Ansök med blankett för skyddade personuppgifter

Tänk på att

  1. Förbered de dokument som ska laddas upp, spara dem i pdf-format. Det kan vara betyg eller intyg som ska laddas upp i ansökningsportalen.
  2. Du ska fylla i syfte, motivering och mål med dina studier. Dessa delar kan vara bra att ha tänkt igenom innan.
  3. Söker du en yrkesutbildning behöver din webbansökan kompletteras med ett så kallat vägledningssamtal med karriärvägledare på Lunds Vägledningscentrum.

Bara en komplett ansökan behandlas

Din ansökan ska vara komplett senast sista ansökningsdag för att den ska kunna behandlas. Läs noga igenom informationen på ansökningssidan och bekräftelsemailet som du får när du gjort ansökan. Kraven kan variera mellan olika utbildningar. Ansökningar som inte är kompletta kommer inte att behandlas.

Du som har ett samordningsnummer och är medborgare i ett EU-land behöver komplettera ansökan med en kopia på ditt pass och ett registerutdrag från Skatteverket som visar att du har en registrerad adress i Lund.

Blir alla antagna till kommunal vuxenutbildning?

Alla behöriga sökande kan inte erbjudas plats utan vi gör ett urval utifrån rådande prioriteringsordning. Den person med kort tidigare utbildning har företräde framför den med längre utbildning, enligt 3 kap 7§ i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Se status för din ansökan

För att se status på din ansökan, logga in i ansökningsportalen.

Gå till ansökningsportalen

Om du har frågor gällande statusen på din ansökan kontaktar du antagningsenheten för kommunal vuxenutbildning i Lund. Du behöver då ange ditt fulla personnummer alternativt ditt för- och efternamn samt de sex första siffrorna i ditt personnummer.

Kontakta Antagningsenheten

Ansök om studier över kommungränserna

Kommunal vuxenutbildning utgår alltid ifrån kommunen du är folkbokförd i. Detta gäller om du bor i annan kommun och vill studera i Lund. Eller om du bor i Lund med hittat en kurs du vill gå i annan kommun.

Kommunal vuxenutbildning utgår alltid ifrån kommunen du är folkbokförd i. Om du vill studera i en annan kommun än din hemkommun ska du kontakta karriärvägledare vid vuxenutbildningen i din hemkommun. Där kan du få information och karriärvägledning kring de möjligheter du har till studier i en annan kommun och hur du ska gå tillväga. 

Är du folkbokförd i Lunds kommun ska du ta reda på om likvärdig kurs eller utbildning erbjuds genom vuxenutbildningen i Lund. Utbildningen måste vara kopplad till grundläggande eller gymnasiala poäng. Du ska i första hand söka till utbudet som finns i Lunds kommun. Saknas kursen/utbildningen i Lunds kommun gör du så här:

  1. Sök upp den kommun som erbjuder kursen/utbildningen. Information om hur du ska söka hittar du på den mottagande kommunens webbplats.
  2. Inkom med ansökan tillsammans med betygskopior. Komplett ansökan skickas till Lunds Vägledningscentrum senast tre veckor innan sista ansökningsdag.

Kontakta Vuxenantagningen

Besöksadress: Stora Södergatan 47

Postadress:
Antagningen vux
Box 41
221 00 Lund

E-postadress: antagningenvux@lund.se

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?