Länk till startsidan
  • Grundsärskola

    Här berättar vi mer om grundsärskolan och den undervisning vi erbjuder.

  • Gymnasiesärskola

    Vipans gymnasiesärskola förbereder dig för framtiden och vuxenlivet!

  • Lärvux

    Vill du läsa grund- eller gymnasial nivå? Du kan även läsa en lärlingsutbildning.

Aktuellt

Särskola

Utbildning och förskola

Vi vill ge fler barn och unga möjlighet att upptäcka konst och kultur under sin skoltid i Lund.

Utbildning och förskola

Den nya skolan kommer att erbjuda plats för 1 620 elever på gymnasiet och 360 på högstadiet.

Nyheter