Länk till startsidan

Introduktionsprogram

Har du inte behörighet till gymnasie­programmen? Sök då någon av introduktionsprogrammen. Utbildningarna anpassas efter dina behov och personaltätheten är hög. Du får en ny chans att nå dina mål.

Två unga kvinnor sitter och tittar mot en laptop.

Individuellt alternativ (IMA)

En individuell utbildning som utformas efter dina förutsättningar och behov. Under Individuella alternativet gör vi individuella lösningar för varje elev. Utbildningen kan innehålla de grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i. Den kan också innehålla hela kurser i gymnasieskolan, eller delar av dem. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik.

Språkintroduktion (IMS)

Programmet erbjuds på Vipan och Polhemskolan.
Inriktningarna för grupperna ser olika ut beroende på var i progressionen man befinner sig, men samtliga syftar till en god språklig utveckling och fortsatta teoretiska såväl som praktiska studier, alternativt arbetsmarknad.

Yrkesintroduktion (IMY)

Ett introduktionsprogram med inriktning mot fem av yrkesutbildningarna på skolan.
Vipan har fem sökbara inriktningar på yrkesintroduktionen. Det är restaurang- och livsmedel, bygg- och anläggning, barn- och fritid samt handel- och administration. På IMY kan du gå om du saknar behörighet för att söka till de nationella programmen. Vi gör en individuell planering för varje elev. Målet är att förbereda dig för arbetsmarknaden eller för fortsatta studier på ett nationellt program.

Programinriktat individuellt val (IMV)

Utbildningen för dig som vill gå ett specifikt yrkesprogram men ännu inte är behörig.
Här är syftet att du ska få en utbildning som är riktad direkt mot ett nationellt yrkesprogram. Utbildningen kommer att vara sökbar och är öppen för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram.
För att antas till ett Programinriktat individuellt val krävs antingen:
Betyg i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk och minst betyg i tre andra ämnen från grundskolan. Eller betyg i matematik eller engelska och svenska/svenska som andraspråk och betyg i fyra andra ämnen från grundskolan. Elever tas in på sökt program i mån av plats. Programmet erbjuds på alla våra kommunala gymnasieskolor: Vipan, Polhemskolan, Spyken, Katedralskolan och Hedda Andersson.

Vipans webbsida

Polhemskolans webbsida

Spykens webbsida

Katedralskolans webbsida

Hedda Anderssongymnasiets webbsida

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?