Länk till startsidan

Efter skolvalet till förskoleklass

I mars/april får du besked om tilldelning av skolplats. När du fått ditt besked kan följande information vara bra att känna till. Exempelvis som uppsägning av plats i förskola, ansöka om skolskjuts, med mera.

Plats i skola och fritidshem

I mars-april skickas besked om tilldelning av skolplats. Har du lämnat önskemålen via e-tjänsten, får du ett meddelande via angiven e-post när beslutet finns tillgängligt. Du kan logga in på mina sidor för att se ditt besked. Du som ansökt via blankett får ditt beslut via ordinarie postgång.

Se besked på mina sidor

Har du inte gjort ett aktivt skolval får du ett erbjudande om skolplacering via ordinarie postgång. Detta erbjudande måste besvaras.

Besked från friskola

Har du ansökt och blivit antagen till någon av följande fristående skolor via Lund kommuns skolval, får du inte ditt besked via e-tjänsten. Den fristående skolan skickar ut besked om skolplacering.

  • Montessori Mondial
  • Lingua Montessori
  • Lunds Montessorigrundskola

Skolan tar kontakt inför skolstart

Skolan som ditt barn har blivit tilldelad, kommer att kontakta dig innan skolstart för att informera närmare om skolan och klassen som ditt barn ska börja i. Innan ditt barn ska börja förskoleklass brukar det erbjudas tillfällen att få träffa sina blivande skolkamrater och de pedagoger som ska arbeta i klassen.

Plats i fritidshem

Har du i samband med skolvalsansökan också önskat plats i fritidshem, börjar platsen att gälla automatiskt från och med första skoldagen. Ditt barn får fritidshem på skolan som barnet har fått plats på. Fritidshem erbjuds först när skolan startat, och schema går endast att lämna in från första skoldagen. Behöver du omsorg innan skolstart erbjuds detta på nuvarande förskola. Du kan också ansöka om plats i fritidshem i efterhand.

Har barnet haft placering vid förskola, kommer denna plats automatiskt att sägas upp vid skolstart. Önskar du att placeringen vid förskola ska upphöra vid tidigare datum så behöver du säga upp platsen. Notera att det är 2 månaders uppsägningstid.

Ansök om plats fritidshem och säg upp plats i förskola

Önska modersmålsundervisning

Modersmål är ett eget ämne som kan läsas i årskurs 1–9.

Modersmålsundervisning

Skolskjuts

Behöver ditt barn skolskjuts? Ansökan om skolskjuts beviljas som längst för ett läsår i taget och behöver därför göras inför varje läsår.

Skolskjuts

Tacka nej till erbjuden plats

Har ditt barn fått plats på en kommunal skola men du tänker tacka nej till den på grund av exempelvis flytt från kommunen eller att du har fått plats på en friskola? Då behöver du anmäla det till oss.

Anmäl utskrivning av elev i grundskolan

Om du är missnöjd med skolplaceringen

Är du inte nöjd med den skolplacering ditt barn fått och vill försöka byta skola? I april sammanställs antalet tillgängliga restplatser på de kommunala skolorna och möjligheten att göra ett nytt val finns. När ansökningsperioden är öppen (vanligtvis under april månad) kommer du att finna en länk nedan.

Är du fortfarande inte nöjd med din placering efter denna andra omgång, kan du ansöka om skolbyte direkt till den skola du önskar plats på. Detta gör du via blankett som du finner här:

Ansök om skola eller byta skola i Lunds kommun

Möjlighet att överklaga beslutet

Om du anser att det beslut om skolplacering du fått är felaktigt kan du överklaga beslutet. I beslutet står det hur du i så fall gör.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?