Länk till startsidan

Efter skolvalet till förskoleklass

I april får du besked om tilldelning av skolplats. När du fått ditt besked kan följande information vara bra att känna till. Exempelvis som uppsägning av plats i förskola, ansöka om skolskjuts, med mera.

Plats i skola och fritidshem

Under vecka 14 skickas besked om tilldelning av skolplats. Har du lämnat önskemålen via e-tjänsten, får du ett meddelande via angiven e-post när beslutet finns tillgängligt. Du som ansöker via blankett får ditt beslut via ordinarie postgång. Du kan logga in på mina sidor för att se ditt besked.

Mina sidor

Skolan tar kontakt inför skolstart

Skolan som ditt barn har blivit tilldelad, kommer att kontakta dig innan skolstart för att informera närmare om skolan och klassen som ditt barn ska börja i. Innan ditt barn ska börja förskoleklass brukar det erbjudas tillfällen att få träffa sina blivande skolkamrater och de pedagoger som ska arbeta i klassen.

Plats i fritidshem

Har ni i samband med skolvalsansökan också önskat plats i fritidshem, börjar platsen att gälla automatiskt från och med första skoldagen. Ditt barn får fritidshem på skolan som ni har fått plats på. Fritidshem erbjuds först när skolan startat. Behöver ni omsorg innan skolstart erbjuds detta på nuvarande förskola. Du kan också ansöka om plats i fritidshem i efterhand.

Har barnet haft placering vid förskola, kommer denna plats automatiskt att sägas upp vid skolstart. Önskar ni att placeringen vid förskola ska upphöra vid tidigare datum så behöver ni säga upp platsen.

Ansök om plats fritidshem och säg upp plats i förskola

Önska modersmålsundervisning

Efter att ditt barn tilldelats skolplacering, kan ni kontakta skolan för att lämna önskemål om modersmålsundervisning.

Läs mer om modersmålsundervisning

Tacka nej till erbjuden plats

Har ditt barn fått plats på en skola men du tänker tacka nej till den på grund av exempelvis flytt från kommunen? Meddela detta genom vår blankett. Skicka utskrivningsblanketten till skolan ni fått skolplacering vid.

Anmäl utskrivning av elev i grundskolan

Om du är missnöjd med skolplaceringen

Är du inte nöjd med ditt barns skolplacering kan du ansöka om skolbyte.

Ansök om skola eller byta skola

Möjlighet att överklaga beslutet

Om du anser att det beslut om skolplacering du fått är felaktigt kan du överklaga beslutet. I beslutet står det hur du i så fall går tillväga.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?