Länk till startsidan

Inför skolstart i grundskolan

När ditt barn går på en kommunal grundskola i Lunds kommun är det en del saker du som vårdnadshavare behöver göra och känna till. Första skoldagen är den 17 augusti och mer detaljerad information om tid och plats kommer från skolan.

Här har vi samlat information du kan behöva inför skolstarten och för att den fortsatta kontakten med skolan ska fungera så bra som möjligt.

Se till att vi har rätt kontaktuppgifter till dig!

Det är viktigt att skolan ha korrekta kontaktuppgifter till dig som vårdnadshavare. Både för att kunna ge dig viktig information och för att kunna få tag i dig exempelvis om ditt barn blir sjukt under skoltid. Se därför till att dina kontaktuppgifter stämmer i våra system.

Lägg in eller kontrollera dina kontaktuppgifter

Gör så här: Logga in i e-tjänsten med bank-id, välj fliken “Alla” och klicka sedan på länken “Kontaktuppgifter”.

Genom att uppdatera dina kontaktuppgifter här uppdateras de både i elevregistret och i skolplattformen Unikum. (Uppstår tekniska problem kan det hjälpa att rensa cookies från webbläsaren eller att prova en annan webbläsare. Fungerar det fortfarande inte, kontakta medborgarcenter för hjälp.)

Att göra inför varje terminsstart

Uppge ditt barns tider på fritids

Om ditt barn går på fritids ska du ange vilka tider ditt barn ska vara där. Det kan du dock först göra när barnet har en plats på fritids. Du har också möjlighet att skriva vilka personer utöver vårdnadshavarna som får lov att hämta barnet.

Ange tid på fritids och vilka som får hämta barnet i Skola24

Gör så här: Logga in med bank-id, välj “Vistelsetid” i vänstermenyn och sedan “Registrera schema” alternativt "Hämtare".

Kontaktuppgifter i Skola24

Kontrollera dina kontaktuppgifter i Skola24

Om du lagt in din e-postadress i Skola24 får du automatiskt meddelande vid skolfrånvaro.

Gör så här: Logga in med bank-id och klicka på din profilikon.

Du som har skyddade personuppgifter eller inte kan ha bank-id kontaktar skolan för att lämna dina personuppgifter. (Har barnet inte varit registrerat i Skola24 tidigare kan du göra detta först när barnet börjar fritids.)

Ange inkomstuppgifter

Om ditt barn ska gå på fritids behöver du lämna dina inkomstuppgifter till oss, så att vi kan säkerställa att du betalar rätt avgift för barnomsorgen. Din inkomst behöver sedan uppdateras minst en gång om året.

Läs hur du lämnar inkomstuppgift

Våra digitala plattformar

I kontakt med skolan kommer du som vårdnadshavare ofta att använda nedanstående system. Du loggar in med bank-id. Om du inte har möjlighet att ha bank-id behöver du ta kontakt med skolan för att få ett annat sätt att logga in.

I Unikum kan du ta del av:

  • Information från skolan.
  • Planeringar och bedömningar
  • Information inför utvecklingssamtalet.

Du loggar in med bank-id. Har du inte möjlighet att använda bank-id kan du kontakta skolan och få ett annat sätt att logga in.

Unikum

Unikum har en app som du kan ladda ner och använda i telefonen.

I Skola24 kan du:

  • Anmäla frånvaro, till exempel vid sjukdom.
  • Ansöka om ledighet.
  • Se ditt barns schema.
  • Uppge vistelsetider på fritidshemmet.
  • Uppge vilka personer som får hämta ditt barn på fritids.
  • Ta del av skolfrånvaro.

Logga in på Skola 24

Skola24 har en app som du kan ladda ner och använda i telefonen.

Överenskommelse om lån av digitala verktyg

När ditt barn lånar ett digitalt verktyg, till exempel en dator eller i-pad, ska du tillsammans med ditt barn läsa igenom och underteckna en överenskommelse om lånet.

Läs och skriv under överenskommelsen - lån av digitala verktyg

Information från skolan

Grundskolorna i Lunds kommun skickar information till vårdnadshavare via skolplattformen Unikum. Gå gärna in regelbundet och kontrollera om det kommit ny information. Du kan få aviseringar om nya meddelanden i din e-post, inställningar för det gör du själv i Unikum.

Använd appen Unikum Familj

Genom att använda appen Unikum Familj har du på ett ännu smidigare sätt tillgång till meddelanden från skolan. (Observera att du inte kan göra frånvaroanmälan från Unikum Familj, utan det gör du i Skola24.)

Skolans webbsida

Varje skola har en egen sida på lund.se. Där hittar du bland annat kontaktuppgifter, information om studiedagar och användbara länkar.

Grundskolor i Lunds kommun

Bra att veta

Plats på fritidshem

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet och ett komplement till skolan och ditt barn har rätt till fritids om du arbetar eller studerar. Ska ditt barn börja skolan kan du ansöka om plats på fritidshemmet samtidigt som du gör skolvalet inför förskoleklass. Du kan också ansöka om fritids i efterhand.

Fritidshem för elever i grundskolan

Skolskjuts

Behöver ditt barn skolskjuts? Ansökan om skolskjuts beviljas som längst för ett läsår i taget och behöver därför göras inför varje läsår.

Skolskjuts

Specialkost

Behöver ditt barn specialkost ska du fylla i ett allergiintyg.

Mat och lunch i skolan

Hälsa

Inför skolstart kommer du att få lämna hälsouppgifter om ditt barn till den medicinska elevhälsan som består av skolsköterska och skolläkare och som kommer fortsätta att följa ditt barns hälsoutveckling under skoltiden.

Om det finns viktig information om ditt barns hälsa som du som vårdnadshavare bedömer att lärare och annan personal på skolan bör veta, finns möjlighet att lämna uppgifter om det i en blankett som delas ut vid skolstart.

Om ditt barn behöver exempelvis hjälp med medicinering eller annan hälso- eller sjukvårdsåtgärd under skoltid behöver du ta del av informationen om vad som gäller för egenvård.

Elevhälsa

Modersmål

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan från årskurs 1. Vill du ansöka om modersmål för ditt barn? Läs mer om rätten till modersmål och hur du ansöker.

Modersmål i grundskolan

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?