Länk till startsidan

Inför skolstart i grundskolan

När ditt barn ska börja i kommunal grundskola i Lunds kommun är det en del saker du som vårdnadshavare behöver göra och känna till.

Här finns mer information om skolvalet och beskeden om skolplacering.

Skolval till förskoleklass

Bra att veta

Plats på fritidshem

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet och ett komplement till skolan och ditt barn har rätt till fritids om du arbetar eller studerar. Ska ditt barn börja skolan kan du ansöka om plats på fritidshemmet samtidigt som du gör skolvalet inför förskoleklass. Du kan också ansöka om fritids i efterhand.

Fritidshem för elever i grundskolan

Skolskjuts

Behöver ditt barn skolskjuts? Ansökan om skolskjuts beviljas som längst för ett läsår i taget och behöver därför göras inför varje läsår. Ansök senast den 30 april.

Skolskjuts

Specialkost

Behöver ditt barn specialkost ska du fylla i ett allergiintyg.

Mat och lunch i skolan

Hälsa

Inför skolstart kommer du att få lämna hälsouppgifter om ditt barn till den medicinska elevhälsan som består av skolsköterska och skolläkare och som kommer fortsätta att följa ditt barns hälsoutveckling under skoltiden.

Om det finns viktig information om ditt barns hälsa som du som vårdnadshavare bedömer att lärare och annan personal på skolan bör veta, finns möjlighet att lämna uppgifter om det i en blankett som delas ut vid skolstart.

Om ditt barn behöver exempelvis hjälp med medicinering eller annan hälso- eller sjukvårdsåtgärd under skoltid behöver du ta del av informationen om vad som gäller för egenvård.

Elevhälsa

Modersmål

Modersmålsundervisning ger elever med ett annat modersmål än svenska möjlighet att läsa sitt modersmål som ett ämne i skolan från årskurs 1. Vill du ansöka om modersmål för ditt barn? Läs mer om rätten till modersmål och hur du ansöker.

Modersmål i grundskolan

Att göra inför varje termin

Här har vi samlat information du kan behöva inför skolstarten och för att den fortsatta kontakten med skolan ska fungera så bra som möjligt.

Kontaktuppgifter

Det är viktigt att skolan ha korrekta kontaktuppgifter till dig som vårdnadshavare. Både för att kunna ge dig viktig information och för att kunna få tag i dig exempelvis om ditt barn blir sjukt under skoltid. Se därför till att dina kontaktuppgifter stämmer i våra system.

Kontrollera dina kontaktuppgifter i Skola24

Gör så här: Logga in med bank-id och klicka på din profilikon.

Du som har skyddade personuppgifter eller inte kan ha bank-id kontaktar skolan för att lämna dina personuppgifter.

Kontrollera dina kontaktuppgifter i elevregistret och lärplattformen Unikum

Gör så här: Logga in i e-tjänsten med bank-id, välj fliken “Alla” och klicka sedan på länken “Kontaktuppgifter”.

Uppge ditt barns tider på fritids

Om ditt barn går på fritids ska du ange vilka tider ditt barn ska vara där. Du har också möjlighet att skriva vilka personer utöver vårdnadshavarna som får lov att hämta barnet.

Ange tid på fritids och hämtare i Skola24

Gör så här: Logga in med bank-id, välj “Vistelsetid” i vänstermenyn och sedan “Registrera schema” alternativt "Hämtare".

Ange inkomstuppgifter

Om ditt barn ska gå på fritids behöver du lämna dina inkomstuppgifter till oss, så att vi kan säkerställa att du betalar rätt avgift för barnomsorgen. Din inkomst behöver sedan uppdateras minst en gång om året.

Lämna inkomstuppgift

Läs hur du anmäler dina inkomstuppgifter på rätt sätt

Våra digitala plattformar

I kontakt med skolan kommer du som vårdnadshavare ofta att använda nedanstående system. Du loggar in med bank-id. Om du inte har möjlighet att ha bank-id behöver du ta kontakt med skolan för att få ett annat sätt att logga in.

I Unikum kan du ta del av:

  • Information från skolan.
  • Planeringar och bedömningar
  • Information inför utvecklingssamtalet.

Du loggar in med bank-id. Har du inte möjlighet att använda bank-id kan du kontakta skolan och få ett annat sätt att logga in.

Unikum

Unikum har en app som du kan ladda ner och använda i telefonen.

I Skola24 kan du:

  • Anmäla frånvaro, till exempel vid sjukdom.
  • Ansöka om ledighet.
  • Se ditt barns schema.
  • Uppge vistelsetider på fritidshemmet.
  • Uppge vilka personer som får hämta ditt barn på fritids.
  • Ta del av skolfrånvaro.

Logga in på Skola 24

Skola24 har en app som du kan ladda ner och använda i telefonen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?