Länk till startsidan

Lilla skolan

Välkommen till oss på Lilla skolan!

Fakta om skolan

Årskurs 1-6

Antal elever: 1

Lilla skolan, en grundsärskoleverksamhet som ligger fint beläget nära Järnåkraskolan med tillgång till parker och lekplatser. På skolans område finns också en egen, mindre idrottshall. Egna odlingar finns på skolans gård så eleverna får möjlighet att vara delaktiga i hela processen.

Lilla skolan tar både emot elever som både läser efter ämnen och ämnesområden. Våra elever har behov av en tydliggörande pedagogik, där bildstöd och tecken är viktiga delar i kommunikationen med eleverna.

Lilla skolan kommer att stängas

Efter sommaren 2022 kommer Lilla skolan att stängas. Det beslutades på barn- och skolnämnden den 22 mars. Eleverna kommer att gå kvar på Lilla skolan under våren 2022 och erbjuds sedan en plats på annan skolan.
Du kan läsa mer om detta i vår nyhet.

Lilla skolan kommer att stängas

Så jobbar vi

Vår pedagogiska idé är att varje elev ska få möjlighet att utvecklas så långt det bara går. All aktivitet under skoldagen och i fritidshemmet ska vara en lärande och stimulerande situation för våra elever.

Det innebär att:

  • Personalen leder undervisningen på ett aktivt sätt, där kommunikation och samtal med eleven för lärandet framåt.
  • All personal vet varför ett moment görs för att kunna stödja eleven på bästa sätt.
  • Eleven uppmuntras att ta ännu ett steg, även om det inledningsvis blir arbetsamt för såväl elev som personal.
  • Måltider, toalettbesök samt av- och påklädning också är lärandesituationer, där inlärning sker och självständighet tränas.

Läs mer om grundsärskolan som skolform

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Lilla skolan

Adress: Mellanvångsvägen 10 b, 223 58 Lund
Telefon: 046-359 92 51

Se Lilla skolan på en karta

Skolledning

Rektor: Carl-Johan Haraldson
Telefon: 046-359 71 27
E-post: carljohan.haraldson@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Camilla Cedholt
Telefon: 046-359 46 28
E-post: camilla.cedholt@lund.se

Psykolog: Avin Botani
Telefon: 046-359 62 50
E-post: avin.botani@lund.se

Specialpedagog: Johan Blomberg
E-post: johan.blomberg@lund.se

Speciallärare: Cecilia Åkesson
E-post: cecilia.akesson@lund.se

Fritidshem

Fritids


Telefonnummer

Fritidshemmet

046-359 92 53

Studiedagar Lilla skolan

Studiedagar (utvecklingsdagar) är lediga dagar för eleverna.

Läsåret 2021-2022

Måndag 10 januari 2022* - skola och fritidshem

Läsåret 2022-2023

Fredag 30 september 2022 - skola
Måndag 21 november 2022* - skola och fritidshem
Måndag 9 januari 2023* - skola och fritidshem
Onsdag 8 mars 2023* - skola och fritidshem
Torsdag 11 maj 2023 - skola

Har ni behov av omsorg när fritidshemmet är stängt, så kontakta rektor.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?