Länk till startsidan

Lilla skolan

Välkommen till oss på Lilla skolan!

Fakta om skolan

Lilla skolan ligger i södra Lund och är en grundsärskola som tar emot elever som både läser efter ämnen och ämnesområden. Skolan vänder sig till elever i årskurs 1-6 med kognitiv funktionsnedsättning. Upptagningsområdet är Lund och närliggande samverkanskommuner. Våra elever har stort behov av en tydliggörande pedagogik, där bildstöd och tecken är viktiga delar i kommunikationen med eleverna.

Så jobbar vi

Vår pedagogiska idé är att varje elev ska få möjlighet att utvecklas så långt det bara går. All aktivitet under skoldagen och i fritidshemmet ska vara en lärande och stimulerande situation för våra elever. All skoltid är lärtid!

Det innebär att:

  • Personalen leder undervisningen på ett aktivt sätt, där kommunikation och samtal med eleven för lärandet framåt.
  • All personal vet varför ett moment görs för att kunna stödja eleven på bästa sätt.
  • Eleven uppmuntras att ta ännu ett steg, även om det inledningsvis blir arbetsamt för såväl elev som personal.
  • Måltider, toalettbesök samt av- och påklädning också är lärandesituationer, där inlärning sker och självständighet tränas.

Läs mer om grundsärskolan som skolform

Anmäl frånvaro

Anmäl frånvaro i Skola24

Telefonnummer för frånvaroanmälan: 0515-77 76 11

Kontakta Lilla skolan

Besöksadress: Mellanvångsvägen 10 b, 223 58 Lund
Telefon: 046-359 92 51

Se Lilla skolan på en karta

Skolledning

Rektor: Carl-Johan Haraldson
Telefon: 046-359 71 27
E-post: carljohan.haraldson@lund.se

Elevhälsa

Skolsköterska: Camilla Cedholt
Telefon: 046-359 46 28
E-post: camilla.cedholt@lund.se

Psykolog: Avin Botani
Telefon: 046-359 62 50
E-post: avin.botani@lund.se

Specialpedagog: Johan Blomberg
E-post: johan.blomberg@lund.se

Speciallärare: Cecilia Åkesson
E-post: cecilia.akesson@lund.se

Fritidshem

Fritids


Telefonnummer

Fritidshemmet

046-359 92 53

Utvecklingsdagar Lilla skolan

Utvecklingsdagarna är lediga dagar för eleverna.

Måndag 10 januari 2022 - även fritids*

Har ni behov av omsorg när fritidshemmet är stängt, så kontakta rektor.

*Gemensam utvecklingsdag för alla kommunala grundskolor i Lunds kommun

Läsårstider och lov

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?