Länk till startsidan

Digitala verktyg i för- och grundskola

När ditt barn går på en kommunal förskola eller grundskola i Lunds kommun sker mycket av kommunikationen via digitala plattformar. Även eleverna har digitala verktyg, som du som vårdnadshavare behöver känna till.

Se till att vi har rätt kontaktuppgifter till dig

Det är viktigt att förskolan och skolan har korrekta kontaktuppgifter till dig som vårdnadshavare. Både för att kunna ge dig viktig information och för att kunna få tag i dig exempelvis om ditt barn blir sjukt under dagen. Se därför till att dina kontaktuppgifter stämmer i våra system.

Lägg in eller kontrollera dina kontaktuppgifter

Gör så här: Logga in i e-tjänsten med bank-id, välj fliken “Alla” och klicka sedan på länken “Kontaktuppgifter”.

Genom att uppdatera dina kontaktuppgifter här uppdateras de både i elevregistret och i skolplattformen Unikum. (Uppstår tekniska problem kan det hjälpa att rensa cookies från webbläsaren eller att prova en annan webbläsare. Fungerar det fortfarande inte, kontakta medborgarcenter för hjälp.)

Överenskommelse om lån av digitala verktyg

När ditt barn lånar ett digitalt verktyg, till exempel en dator eller i-pad, ska du tillsammans med ditt barn läsa igenom och underteckna en överenskommelse om lånet.

Läs och skriv under överenskommelsen - lån av digitala verktyg

Att göra inför varje terminsstart

Uppge ditt barns tider på förskolan och fritids

Om ditt barn går på förskola eller på fritids ska du ange vilka tider ditt barn ska vara där. Du har också möjlighet att skriva vilka personer utöver vårdnadshavarna som får lov att hämta barnet.

Ange tid på förskola och fritids och vilka som får hämta barnet i Skola24

Gör så här: Logga in med bank-id, välj “Vistelsetid” i vänstermenyn och sedan “Registrera schema” alternativt "Hämtare".

Kontaktuppgifter i Skola24

Kontrollera dina kontaktuppgifter i Skola24

Om du lagt in din e-postadress i Skola24 får du automatiskt meddelande vid skolfrånvaro.

Gör så här: Logga in med bank-id och klicka på din profilikon.

Har barnet inte varit registrerat i Skola24 tidigare kan du göra detta först när barnet börjar förskola eller fritids.

Du som har skyddade personuppgifter eller inte kan ha bank-id kontaktar skolan för att lämna dina personuppgifter.

Ange inkomstuppgifter

Om ditt barn går på förskola eller fritids behöver du lämna dina inkomstuppgifter till oss, så att vi kan säkerställa att du betalar rätt avgift för barnomsorgen. Din inkomst behöver sedan uppdateras minst en gång om året.

Läs hur du lämnar inkomstuppgift

Våra digitala plattformar

I kontakt med förskolan och skolan kommer du som vårdnadshavare ofta att använda nedanstående system. Du loggar in med bank-id. Om du inte har möjlighet att ha bank-id behöver du ta kontakt med skolan för att få ett annat sätt att logga in.

I Unikum kan du ta del av:

  • Information från förskolan och skolan.
  • Planeringar och bedömningar
  • Information inför utvecklingssamtalet.

Du loggar in med bank-id. Har du inte möjlighet att använda bank-id kan du kontakta skolan och få ett annat sätt att logga in.

Unikum

Unikum har en app som du kan ladda ner och använda i telefonen.

I Skola24 kan du:

  • Anmäla frånvaro, till exempel vid sjukdom.
  • Ansöka om ledighet.
  • Se ditt barns schema.
  • Uppge vistelsetider på förskola och fritids.
  • Uppge vilka personer som får hämta ditt barn på fritids.
  • Ta del av skolfrånvaro.

Logga in på Skola 24

Skola24 har en app som du kan ladda ner och använda i telefonen.

Information från förskolan och skolan

Förskolorna och grundskolorna i Lunds kommun skickar information till vårdnadshavare via skolplattformen Unikum. Gå gärna in regelbundet och kontrollera om det kommit ny information. Du kan få aviseringar om nya meddelanden i din e-post, inställningar för det gör du själv i Unikum.

Använd appen Unikum Familj

Genom att använda appen Unikum Familj har du på ett ännu smidigare sätt tillgång till meddelanden från förskolan och skolan. (Observera att du inte kan göra frånvaroanmälan från Unikum Familj, utan det gör du i Skola24.)

Kontaktuppgifter till förskola och grundskola

Varje förskola och skola har en egen sida på lund.se. Där hittar du bland annat kontaktuppgifter, information om studiedagar och användbara länkar.

Förskolor i Lunds kommun

Grundskolor i Lunds kommun

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?