Länk till startsidan

Målarstugans förskola

Välkommen till förskolan Målarstugan! En liten förskola i ett lummigt område på Väster i Lund.

Förskolans gård med odlingslådor på gården och de vita byggnaderna i bakgrunden.
Målarstugans förskola.

Vi är en förskola med upp till 40 barn i åldersindelade grupper. Då vi är en liten förskola har vi mycket samarbete mellan barngrupperna.

Målarstugans förskola ligger på Väster, i ett lummigt område utan direkt trafik inpå. I närheten har vi många utflyktsområden, så som Ravinen, Folkparken, Stadsparken, Koängen och flera härliga lekplatser.

Målarstugan avvecklas

Under sommaren 2022 kommer Målarstugan att avveckals. Barn och pedagoger på Målarstugans förskola erbjuds plats på Snickarbackens förskola.
Du kan läsa mer om detta i vår nyhet:

Målarstugan avvecklas

Kontakta oss på Målarstugans förskola

Besöksadress: Maskinvägen 2, 227 30 Lund

Telefon: 046-359 84 95

Telefon avdelning Gul: 046-359 84 95
Telefon avdelning Lila: 046-359 84 94
Telefon avdelning Röd: 046-359 84 93

Frånvaroanmälan i Skola24 med Bank-id

Frånvaroanmälan i Skola24 - inloggning med användaruppgifter

Hitta hit via karta

Kontakta rektor

Biträdande rektor Jenny Hultsberg
046-359 56 66
jenny.hultsberg@lund.se

Rektor Anna Lagerholm
046-359 73 88
anna.lagerholm@lund.se

Så här arbetar vi

På Målarstugan anpassar vi lärmiljöerna efter barnens behov och intressen. Vi har levande miljöer som används och dessa anpassar vi tillsammans med barnen. Social kompetens, utveckling och lärande sker genom leken, därför utformar vi vår pedagogiska miljö så att den är stimulerande, utforskande och kreativ. Utifrån barnens intresse och behov arbetar vi pedagoger för att skapa en verksamhet som stimulerar barnens nyfikenhet och lust att lära. Vi tycker att barnen ska få vara ute och leka varje dag. Utevistelsen ger barnen möjlighet att leka och utveckla sin motorik på större ytor. Vi har skapat en miljö som stimulerar barnens upptäckarglädje och leklust med många möjligheter till utforskande. Tillsammans med barnen har vi odlingar på gården.

Mat och bibliotek på förskolan

Vi tar emot mat i vårt mottagningskök.

Böcker har vi integrerat i våra lärmiljöer och i ett separat rum på förskolan, som ett bibliotek.

Grön flagg

Målarstugan är certifierade med Grön flagg, som är både ett pedagogiskt verktyg och en certifiering för skolor och förskolor som arbetar aktivt och långsiktigt med hållbar utveckling.

Vi är en liten förskola med en stor öppenhet för att se barns olika förmågor och intressen. Utifrån läroplanen för förskolan arbetar vi för att barnen ska utvecklas och ges omsorg på ett värdefullt sätt.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?