Länk till startsidan

Fornborgens förskola

Välkommen till Fornborgen – den lilla och nära förskolan på Gunnesbo! Fornborgens förskola ligger i ett naturskönt bostadsområde med fina och stimulerande lärmiljöer.

Träd, stockar, klätterställning på gården utanför Fornborgens förskola i gult trä.
Fornborgens förskola.

På Fornborgens förskola har vi nära till 4H-gården och naturområdet Nöbbelövs mosse med öppna fält och ängar. I närheten av förskolan finns många grönområden och lekplatser som vi regelbundet besöker.

Fornborgen består av två avdelningar: Rumpnissarna och Skumtrollen. Vi har barn i åldern 1–5 år och ett stort samarbete mellan avdelningarna.

Så här arbetar vi

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. På Fornborgen arbetar vi efter tanken att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Vi ser leken som ett redskap för allt lärande, där barnen får förutsättningar för att skapa förståelse för sin omvärld och möjlighet att utveckla sin sociala förmåga.

Vi låter barnens intresse, nyfikenhet och lust att lära styra vårt arbete.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?