Länk till startsidan

Mobbning, trygghet och säkerhet

Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. De ska aldrig behöva utsättas för kränkningar, det vill säga sårande eller förnedrande behandling, varken från personal på skolan eller från andra elever. Detsamma gäller för barn i förskolan.

Skolan och förskolan har ansvar att se till att barn och elever inte utsätts för kränkande behandling. Det står i skollagen och diskrimineringslagen. I dagligt tal brukar man kalla återkommande kränkningar för mobbning, men det är inte ett begrepp som används i lagstiftningen. Istället används begreppen kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.

Förebyggande arbete

Varje skola och förskola ska också arbeta förebyggande och varje år ta fram en plan för att förebygga, upptäcka och åtgärda kränkande behandling.

Om du är rädd att ditt barn blir mobbat eller har det dåligt

Om du får signaler att ditt barn utsätts för mobbning eller dålig behandling i skolan eller på förskolan ska du prata med läraren, någon annan i personalen eller rektorn på ditt barns förskola eller skola. Det går också bra att vända sig till elevhälsan, till exempel skolsköterskan.

Skolan och förskolan är skyldig att agera

Skolan och förskolan är skyldig att agera så snart någon i personalen får veta att en elev eller ett förskolebarn känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Rektor ska informeras och skolan eller förskolan ska så snabbt som möjligt ta reda på vad som har hänt och förhindra att kränkningarna fortsätter.

Om ni känner att ni ändå inte får den hjälp som behövs finns det olika sätt att gå vidare.

Synpunkter och klagomål på förskolan eller skolan

Stöd och hjälp

I en jobbig situation kan det vara svårt att veta hur man ska hjälpa sitt barn. Kommunen kan ge olika former av stöd, tveka inte att ta kontakt.

Stöd till familj, barn och ungdom

Kamerabevakning på skolor och förskolor i Lund

Lunds kommun har sökt tillstånd för att sätta upp kameror på alla kommunala förskolor och skolor för att minska skadegörelse. Tillstånd har beviljats på merparten av våra skolor och förskolor, och som ett första steg kommer kamerabevakning ske på de mest utsatta skolorna.

Flera olika faktorer avgör vilka som bedöms som mest utsatta. Vi har bland annat tittat på de skolor och förskolor som haft flest incidenter under senaste åren. Det är Lerbäcksskolan, Nyvångskolan och Östratornskolan som har fasta kameror. Andra skolor använder värmekameror och/eller flyttbara kameror, som kan flyttas till de platser där vi anser att de bäst behövs.

Kamerabevakningen sker huvudsakligen utanför skolans ordinarie verksamhetstid och kamerorna är inte aktiva under skoltid.

Så här arbetar vi brottsförebyggande i Lunds kommun

Så här hanterar vi dina uppgifter vid kamerabevakning

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?