Länk till startsidan

Mobbning, trygghet och säkerhet

Alla elever har rätt att känna sig trygga i skolan. De ska aldrig behöva utsättas för kränkningar, det vill säga sårande eller förnedrande behandling, varken från lärare och personal på skolan eller från andra elever. För att förebygga brottslig verksamhet använder vi kameraövervakning på vissa skolor.

Skolan och förskolan har ansvar att förhindra att elever och barn behandlas illa och det regleras i skollagen och diskrimineringslagen. I dagligt tal brukar man kalla återkommande kränkningar för mobbning, men det är inte ett begrepp som används i lagstiftningen. Istället används begreppen kränkande behandling, diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier.

Skolan är skyldig att agera

Skolan är skyldig att agera så snart någon ur personalen får veta att en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Skolan ska då ta reda på vad som har hänt och förhindra att kränkningarna fortsätter.

Förebyggande arbete

Varje skola och förskola ska också arbeta förebyggande och varje år ta fram en plan för att förebygga, upptäcka och åtgärda kränkande behandling.

Om du är rädd att ditt barn far illa

Om du får signaler att ditt barn utsätts för mobbning eller dålig behandling i skolan ska du prata med barnets lärare eller rektorn på skolan. Det går också bra att vända sig till elevhälsan, till exempel skolsköterskan.

I en jobbig situation kan kommunen ge olika former av stöd.

Stöd till familj, barn och ungdom

Skolan har skyldighet att förhindra att kränkningarna fortsätter. Om ni känner att ni ändå inte får den hjälp som behövs finns det olika sätt att gå vidare.

Synpunkter och klagomål på förskolan eller skolan

Kamerabevakning på skolor i Lund

Vi har fått tillstånd för kamerabevakning på 105 av våra skolor och kommunstyrelsen har beslutat att vi ska installera kameror på de 10 mest utsatta skolorna. Först att få kameror är Lerbäckskolan. Följande skolor kommer också att få kamerabevakning; Östratornskolan, Järnåkraskolan, Fågelskolan, Palettskolan, Fäladsgården, Nyvångskolan, Klostergårdsskolan, Uggleskolan och Tunaskolan.

Flera olika faktorer avgör vilka byggnader som bedöms som mest utsatta. Bland annat har vi tittat på de skolor och förskolor som haft flest incidenter under senaste åren. På några skolor använder vi så kallade värmekameror. De här kamerorna kan vi flytta runt till olika platser där vi anser de behövs bäst i stunden.

Vi inledde efter skolbränderna sommaren 2020 ett intensivt arbete för att ta fram ansökningar till Datainspektionen för alla kommunala förskolor och skolor.

Bidra till en tryggare miljö

Syftet med vår ansökan om kamerabevakning på alla förskolor och skolor är att kunna förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet. Vi hoppas också att kamerorna skapar en tryggare miljö för skolornas barn, elever och personal och att de kan att bli ett insatsstöd för väktarna när de har direktkontakt med larmcentralen.

Så här hanterar vi dina uppgifter vid kamerabevakning

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?