Fakturor till Lunds kommun

Från och med 1 april 2019 ska leverantörer till Lunds kommun skicka fakturor till kommunen elektroniskt. Observera att PDF och inscannade pappersfakturor inte är godkända format.

Den nya lagen (SFS 2018:1277) innebär att alla inköp, oavsett värde ska faktureras med e-faktura. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen. Om du är en leverantör med ett befintligt avtal så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut.

Lagen omfattar även utländska leverantörer. Undantag görs i de fall då e-faktura skulle innebära risk för att röja uppgifter som omfattas av sekretess eller i övrigt skada säkerhetskänslig verksamhet, det är den upphandlande enheten som avgör om det finns en sådan risk. Misstänker du som leverantör att risken finns så ta kontakt med beställaren/kunden innan du skickar e-faktura.

Skicka e-faktura

Lunds kommun vill i första hand ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

PEPPOL-ID: 0007:2120001132

Format: PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0

Befintliga affärsförbindelser som finns för elektroniska fakturor kommer inte att påverkas av lagförändringen. Alla nya anslutningar av elektroniska fakturor bör däremot göras via PEPPOL-nätverket, eftersom de inte kommer att påverkas av framtida förändringar av någon parts VAN-tjänst.

Lunds kommun tar även emot elektroniska fakturor utanför PEPPOL-nätverket i följande format:

  • Svefaktura 1.0

Om du inte kan skicka e-faktura

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem, hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Mindre leverantörer kan som ett alternativ välja att kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor per år via vår fakturaportal. Första gången du använder tjänsten måste du registrera dig.

Registrera dig via fakturaportalen

Så skapar och registrerar du en faktura i vår fakturaportal med Inexchange

Skicka e-faktura i e-handelsflöden

När Lunds kommun har upphandlat och ingått avtal om e-handelsflöden, gäller de format för elektroniska fakturor, som överenskommits i avtalet.

Ange alltid referenskod

Referenskod ska alltid anges när du fakturerar Lunds kommun och skrivs i fältet ”Er referens”. Vid beställning av vara eller tjänst anges den av beställaren.

En referenskod består av 8 tecken (2 bokstäver direkt följt av 6 siffror), till exempel AB123456.

Alla leverantörer ska ha F-skatt

Alla leverantörer som skickar fakturor till Lunds kommun ska inneha F-skatt. Om leverantören är befriad från F-skatt ska det till varje faktura bifogas intyg från Skatteverket som styrker F-skattebefrielsen. Är leverantören inte momsregistrerad ska fakturan inte innehålla några momsposter.

Krav på fakturainnehåll

Information om vilka uppgifter en faktura ska innehålla finns på Skatteverkets webbplats.

Betalas inom 30 dagar

Generellt betalar Lunds kommun fakturan på 30 dagar räknat från fakturadatum.

Fakturaadress

Lunds kommun Box 5 221 00 Lund

Sekretessfakturor skickas alltid direkt till berörd förvaltning. Kontrollera med den vilka rutiner som gäller för deras fakturor.

Fakturaväxel

Lunds kommun samarbetar med följande företag kring e-fakturor:

Inexchange

Det finns fler aktörer på marknaden och alla har samarbetsavtal med varandra. Det innebär att du som leverantör själv väljer den lösning som passar bäst. Bilagor går utmärkt att bifoga till svefakturor.

Lund kommuns kommunikationsuppgifter

PEPPOL-ID: 0007:2120001132

GLN-adress: 7340052400001

Momsregistreringsnummer: SE212000113201

Organisationsnummer: 212000-1132

Under Relaterade dokument hittar du nedladdningsbar fil med beskrivning av hur du skickar e-faktura till Lunds kommun.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fakturor

Kontakt

e-handel

E-post: ehandel_lev@lund.se

Upphandlare

Jessica Morvai
Telefon: 046-359 48 39
E-post: jessica.morvai@lund.se

Marie Anzelius
Telefon: 046-359 37 45
E-post: marie.anzelius@lund.se

Peter Lindquist
Telefon: 046-359 37 46
E-post: peter.lindquist@lund.se

Charlotte Wåhlin Lehmann
Telefon: 046-359 74 51
E-post: charlotte.wahlin@lund.se

Ida Tamm
Telefon: 046-359 61 26
E-post:ida.tamm@lund.se

Doina Härdig
Telefon: 046-359 74 39
E-post: doina.hardig@lund.se

Maria Plaschke
Telefon: 046-359 75 75
E-post:maria.plaschke@lund.se

Avtalscontroller

Elena Lopez
Telefon: 046-359 37 35
E-post: elena.lopez@lund.se

Entreprenadupphandlare och hållbarhetsstrateg

Jeanna Linton Wahlgren
Telefon: 046-359 5132
E-post: jeanna.lintonwahlgren@lund.se

Upphandlingsenheten

Kommunkontoret

Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
E-post: upphandling@lund.se

Birgitta Petrusson, upphandlingschef
Telefon: 046-359 50 64
E-postbirgitta.petrusson@lund.se

Jonas Lööf, upphandlingsstrateg 
Telefon: 046-359 50 47
E-post: jonas.loof@lund.se