Fakturor och betalningsuppgifter till Lunds kommun

Har du fått en faktura från Lunds kommun eller behöver av annan anledning göra en inbetalning? Behöver du fakturera Lunds kommun? Här finns de uppgifter du behöver.

Från och med 1 april 2019 ska leverantörer till Lunds kommun skicka fakturor till kommunen elektroniskt. Observera att PDF och inscannade pappersfakturor inte är godkända format.

Våra uppgifter

Organisationsnummer: 212000-1132.

VAT-nr: SE212000113201.

PEPPOL-ID: 0007:2120001132

GLN-adress: 7340052400001

Momsregistreringsnummer: SE212000113201

Fakturaadress: Lunds kommun, Box 5, 221 00 Lund.

Sekretessfakturor skickas alltid direkt till berörd förvaltning. Kontrollera med den vilka rutiner som gäller för deras fakturor.

Skicka e-faktura

Lunds kommun vill i första hand ta emot fakturor via nätverket PEPPOL. I så fall behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer er e-fakturering via PEPPOL. Stäm av med er leverantör av ekonomisystem eller faktureringssystem om de kan sända via PEPPOL-nätverket.

PEPPOL-ID: 0007:2120001132

Format: PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0

Befintliga affärsförbindelser som finns för elektroniska fakturor kommer inte att påverkas av lagförändringen. Alla nya anslutningar av elektroniska fakturor bör däremot göras via PEPPOL-nätverket, eftersom de inte kommer att påverkas av framtida förändringar av någon parts VAN-tjänst.

Lunds kommun tar även emot elektroniska fakturor utanför PEPPOL-nätverket i följande format:

  • Svefaktura 1.0

Om du inte kan skicka e-faktura

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystemen/ekonomisystem, hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Mindre leverantörer kan som ett alternativ välja att kostnadsfritt registrera upp till 100 fakturor per år via vår fakturaportal. Första gången du använder tjänsten måste du registrera dig.

Registrera dig via fakturaportalen

Så skapar och registrerar du en faktura i vår fakturaportal med Inexchange

Skicka e-faktura i e-handelsflöden

När Lunds kommun har upphandlat och ingått avtal om e-handelsflöden, gäller de format för elektroniska fakturor, som överenskommits i avtalet.

Ange alltid referenskod

Referenskod ska alltid anges när du fakturerar Lunds kommun och skrivs i fältet ”Er referens”. Vid beställning av vara eller tjänst anges den av beställaren.

En referenskod består av 8 tecken (2 bokstäver direkt följt av 6 siffror), till exempel AB123456.

Alla leverantörer ska ha F-skatt

Alla leverantörer som skickar fakturor till Lunds kommun ska inneha F-skatt. Om leverantören är befriad från F-skatt ska det till varje faktura bifogas intyg från Skatteverket som styrker F-skattebefrielsen. Är leverantören inte momsregistrerad ska fakturan inte innehålla några momsposter.

Krav på fakturainnehåll

Information om vilka uppgifter en faktura ska innehålla finns på Skatteverkets webbplats.

Betalas inom 30 dagar

Generellt betalar Lunds kommun fakturan på 30 dagar räknat från fakturadatum.

Fakturaväxel

Lunds kommun samarbetar med följande företag kring e-fakturor:

Inexchange

Det finns fler aktörer på marknaden och alla har samarbetsavtal med varandra. Det innebär att du som leverantör själv väljer den lösning som passar bäst. Bilagor går utmärkt att bifoga till svefakturor.

Kontakta oss vid frågor

Om du är leverantör och har frågor om fakturering, kontakta: ehandel_lev@lund.se.

Under Relaterade dokument hittar du nedladdningsbar fil med beskrivning av hur du skickar e-faktura till Lunds kommun.

Utlandsbetalningar

Befinner du dig utomlands går det också bra att göra en inbetalning till Lunds kommun, men då måste du ange IBAN-nummer (international bank account number) och BIC/SWIFT-kod (bank identifier code).

BIC/SWIFT-kod: NDEASESS

IBAN: SE62 9500 0099 6042 0026 2923

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/fakturor