E-handel i Lunds kommun

Inom Lunds kommun pågår ett arbete för att införa e-handel. Syftet med att införa e-handel är att effektivisera inköpsprocessen och att göra det lättare för beställarna att göra rätt.

E-handel medför miljövinster genom att pappersförbrukningen minskas när order och fakturor skickas elektroniskt istället för via fax och post. E-handel möjliggör även ökat synliggörande av utvalda miljöprodukter för beställarna i Lunds kommun och detaljerad uppföljning av inköpen.

 

Faktaansvarig: Kommunkontoret

Kontakt

e-handel

E-post: ehandel_lev@lund.se

Katarina Börjeson, e-handelsansvarig
Telefon: 046-359 50 30
E-post: katarina.borjeson@lund.se

Camilla Jakobsson, e-handelsutvecklare
Telefon: 046-359 55 43
E-post: camilla.jakobsson@lund.se

Märtha Palmquist, e-handelsutvecklare
Telefon: 046-359 54 13
E-post: martha.palmquist@lund.se