Livsmedelshygien

En livsmedelsföretagare är ansvarig för att all personal har tillräckliga och dokumenterade kunskaper i livsmedelshygien som motsvarar den hantering som bedrivs.

Rutiner ska finnas för personalens klädsel, personlig hygien samt försiktighetsåtgärder för att förhindra spridande av smitta vid sjukdom.

Rutiner skall finnas som säkerställer att farliga mikroorganismer och bakterier inte kan tillväxa eller bilda gifter i livsmedel vid hanteringen.

Livsmedelshygien – en vägledning för företag.pdf

Branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. I en nationell branschriktlinje kan många olika lösningar presenteras. Då de handlar om en specifik verksamhet kan de bli mer konkreta och lättare att följa.

Resor utomlands

Om du har varit utomlands och tror att du bär med dig smitta så kontakta din vårdcentral för att ta avföringsprover. Fram tills du fått provsvaren bör du inte hantera oförpackade livsmedel. Via avföringsprovet får du reda på vilka mikroorganismer som orsakat symptomen och om du fortfarande är smittbärare.

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se