Livsmedelshygien

En livsmedelsföretagare är ansvarig för att all personal har tillräckliga och dokumenterade kunskaper i livsmedelshygien som motsvarar den hantering som bedrivs.

Rutiner ska finnas för personalens klädsel, personlig hygien samt försiktighetsåtgärder för att förhindra spridande av smitta vid sjukdom.

Rutiner skall finnas som säkerställer att farliga mikroorganismer och bakterier inte kan tillväxa eller bilda gifter i livsmedel vid hanteringen.

Branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företagen kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. I en nationell branschriktlinje kan många olika lösningar presenteras. Då de handlar om en specifik verksamhet kan de bli mer konkreta och lättare att följa.

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se