Livsmedelsverksamheter

Miljöförvaltningen kontrollerar regelbundet livsmedelsanläggningar i Lund, allt ifrån apotek och små butiker till restauranger och stora industrier. Med hjälp av kontrollerna är målsättningen att all mat som säljs är säker att äta. Ansvaret för att maten är säker ligger alltid hos den som bedriver en livsmedelsverksamhet.

På denna sida finns information om hur du går tillväga för att bedriva en livsmedelsverksamhet.

Under ”Ditt ansvar som livsmedelsföretagare” finns information om gällande lagstiftning, hygien, egen kontroll, lokalers utformning m.m.

Under ”Hur gör jag för att starta en livsmedelverksamhet?” finns information om hur du registrerar din verksamhet, tillfällig försäljning, avgifter för registrering och kontroll m.m.

Om du vill ha mer information eller har frågor om din verksamheter är du välkommen att kontakta oss på livsmedelskontrollen. Du kan enklast kontakta oss via e-post eller på telefon. Svarar vi inte på telefon, tala då in ett meddelande så kontaktar vi dig åter.

Klaus Karlsson, miljöinspektör
Telefon: 046 - 359 52 79
E-post: klaus.karlsson@lund.se

Eva Olsson, miljöinspektör
Telefon: 046 - 359 52 72
E-post: eva.olsson4@lund.se

Tommy Antonius, miljöinspektör
Telefon: 046 -359 52 69
E-post: tommy.antonius@lund.se

Ervin Islamovic, miljöinspektör
Telefon: 046 - 359 64 93
E-post: ervin.islamovic@lund.se

Sanna Råberg, miljöinspektör
Telefon: 046 - 359 50 83
E-post: sanna.raberg@lund.se

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se