Kosmetiska och hygieniska produkter

Alla kosmetiska produkter som tillhandahålls på den svenska marknaden ska uppfylla EU:s och Sveriges lagstiftning för kosmetiska produkter.

Kosmetiska och hygieniska produkter är ämnen eller beredningar som är avsedda att appliceras på människokroppens yttre delar eller på tänder och slemhinnor i munhålan i uteslutande eller huvudsakligt syfte att rengöra eller parfymera dem, förändra deras utseende, korrigera kroppslukt, skydda dem eller bibehålla dem i gott skick.

Tvål, krämer, smink, hårvårdsprodukter, rakprodukter och tandkräm är några exempel på kosmetiska och hygieniska produkter. För att skydda människors hälsa vid användningen finns lagstiftningen om bland annat innehåll och märkning av produkterna.

Läs mer i informationsbroschyren "Kosmetiska och hygieniska produkter" som miljöförvaltningen tagit fram.

Kosmetiska och hygieniska produkter

Det är viktigt att du som säljer och använder produkterna i din verksamhet känner till denna lagstiftning. Den fullständiga lagstiftningen hittar du på Läkemedelsverkets hemsida.

Relaterad information