Kemikalier

Här kan du hitta information om vad som gäller för företagare som hanterar kemiska produkter. Läs mer om bland annat bekämpningsmedel, REACH - EU:s kemikalielagstiftning, kosmetiska produkter.

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se