Kemikalier

Kemikalier som hanteras felaktigt kan innebära risk för att både människor och natur skadas allvarligt.

Här finns information om vad som gäller för företagare som hanterar kemiska produkter. Läs mer om bland annat bekämpningsmedel, REACH som är EU:s kemikalielagstiftning ochkosmetiska produkter.

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se