Tillstånd för fristående förskola

I Lunds kommun finns, förutom den kommunala skolan och förskolan, också verksamhet med enskild huvudman, så kallade friskolor. Här har vi samlat information om fristående förskola, fritidshem, enskild pedagogisk omsorg och fristående grund- och gymnasieskolor.

Godkännande för att bedriva förskoleverksamhet ges av kommunen som också har tillsynsansvaret. Detta gäller även för fristående fritidshem- och fritidsklubbar, samt pedagogisk omsorg.

Det är Skolinspektionen som beviljar tillstånd för fristående grund- och gymnasieskolor. Lunds kommun har däremot insynsrätt och använder denna för planerade besök.

De fristående förskolorna och de fristående skolorna har olika pedagogisk inriktning och drivs i olika former. Plats i de fristående förskolorna sökes direkt hos berörd förskola. Då barnet ska börja skolan blir man automatiskt erbjuden plats i närmsta kommunala skola. Vill man ha sitt barn i en fristående skola sökes även detta direkt hos berörd skola. Val till gymnasiet görs på webben vid ett gemensamt ansökningsförfarande till samtliga skolformer

 

Om du vill starta fristående verksamhet

Om du vill bedriva fristående förskola eller fritidshem är det kommunen som godkänner detta. Kommunen har också ett tillsynsansvar. Förutom förskolor och fritidshem godkänner även kommunen rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg. Kommunen har också ett tillsynsansvar.

Det är Skolinspektionen som godkänner enskild huvudmanför fristående grund- och gymnasieskolor. Lunds kommun har däremot insynsrätt och använder den här rätten för planerade besök.

Checklista för dig som vill starta fristående förskola

Ägar- och ledningsprövning

Ägar- och ledningsprövning sker vid ansökan om godkännande av fristående förskola eller fritidshem, vid regelbunden tillsyn av fristående förskola eller fritidshem samt vid förändring i huvudmannens ägar- och ledningskrets. Använd våra e-tjänster nedan för ansökan.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.