Förskola, skola och fritidshem

Du som vill bedriva något avföljande verksamheter måste anmäla detta till miljönämnden:

 • förskola,
 • öppen förskola,
 • fritidshem,
 • öppen fritidsverksamhet,
 • förskoleklass,
 • grundskola,
 • gymnasieskola,
 • särskola,
 • specialskola,
 • sameskola,
 • fristående skola,
 • riksinternatskola eller
 • resurscenter

Anmälningsplikt

För dessa verksamheter gäller anmälningsplikt enligt "Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 38 §". En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte miljönämnden bestämmer något annat.

Syftet med anmälningsplikten är att miljönämnden ska få kännedom om nya verksamheter och möjlighet att kunna påverka t ex lokalernas utformning eller inredning. Anmälan om nya lokaler bör därför göras i ett tidigt skede då det kan finnas möjlighet att förändra lokalerna om synpunkter inkommer i samband med anmälan.

Mer information om anmälningsplikt finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Egenkontroll

För alla anmälningspliktiga verksamheter gäller "Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll". Mer information om egenkontrollen finns på sidan Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem.

Läs mer om egenkontroll på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Tillsyn av skolor under 2017

Miljöförvaltningen kommer under 2017 att inspektera samtliga skolor och fritidsverksamheter (kommunala, statliga och privata) i kommunen enligt miljöbalken. Läs mer på sidan Skoltillsyn 2017.

Du är välkommen att kontakta oss om du villhar mer information:

Annika Skoog, miljöinspektör
Telefon: 046 - 359 52 70
E-post: annika.skoog@lund.se

Fredrik Martinsson, miljöinspektör
Telefon: 046 - 359 56 24
E-post: fredrik.martinsson@lund.se

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se