Folköl, tobak, receptfria läkemedel

Tillståndsenheten tar emot anmälan om försäljning av folköl och tobak.

Tillståndsenheten har även till uppgift att utöva tillsyn över de verksamheter som har beviljats serveringstillstånd samt över försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel.

Observera att du inte får påbörja försäljning av folköl eller tobak utan att först ha anmält försäljningen till kommunen. När anmälan har kommit in registreras ditt försäljningsställe och ett anmälningsbevis skickas till dig. Du kommer att debiteras en årlig tillsynsavgift för försäljningen. Se nedan angående taxan för olika typer av försäljning. Om du upphör med försäljningen eller säljer din butik är det viktigt att du direkt anmäler detta till kommunen så att vi kan avregistrera ditt försäljningsställe. Tillsynsavgift tas ut fram till den tidpunkt då din anmälan om upphörande kommer in till kommunen.

Gällande tillsynsavgifter (årsavgifter)

  • Försäljning av folköl: 2 000 kr
  • Försäljning av tobak: 2 000 kronor
  • Försäljning av receptfria läkemedel: 1 500 kronor
  • Försäljning av folköl och tobak: 3 000 kronor
  • Försäljning av receptfria läkemedel och folköl eller tobak: 2 300 kronor
  • Försäljning av receptfria läkemedel, folköl och tobak: 3 200 kronor

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/tobakofolkol

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-post: socialforvaltningen@lund.se

 

Tillståndsenheten

Postadress:
Besöksadress:
 Brotorget 1, Lund  
Kontakt:
Annika Landfors, chef,046-359 55 05
E-post: annika.landfors@lund.se
Tillståndshandläggare: 
Peter Mijdema, 046-359 53 05
E-post: peter.mijdema@lund.se
Patrik Sköld, 046-359 95 61
E-post: patrik.skold@lund.se
Melina Söelund, 046-359 45 20
E-post: melina.soelund@lund.se 
Telefax: 046-35 54 54

Bankgiro: 237-6440