Folköl, tobak, e-cigaretter, receptfria läkemedel

Tillståndsenheten tar emot anmälan om försäljning av folköl och tobak.

Tillståndsenheten har även till uppgift att utöva tillsyn över de verksamheter som har beviljats serveringstillstånd samt över försäljning av folköl, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Observera att du inte får påbörja försäljning av folköl, e-cigarettereller tobak utan att först ha anmält försäljningen till kommunen. När anmälan har kommit in registreras ditt försäljningsställe och ett anmälningsbevis skickas till dig. Du kommer att debiteras en årlig tillsynsavgift för försäljningen. Se nedan angående taxan för olika typer av försäljning.

Om du upphör med försäljningen eller säljer din butik är det viktigt att du direkt anmäler detta till kommunen så att vi kan avregistrera ditt försäljningsställe. Tillsynsavgift tas ut fram till den tidpunkt då din anmälan om upphörande kommer in till kommunen.

Gällande tillsynsavgifter (årsavgifter)

  • Försäljning av folköl:2 000 kr
  • Försäljning av tobak: 2 000 kronor
  • Försäljning av receptfria läkemedel:1 500 kronor
  • Försäljning av folköl och tobak: 3 000 kronor
  • Försäljning av receptfria läkemedel och folköl eller tobak: 2 300 kronor
  • Försäljning av receptfria läkemedel, folköl och tobak: 3 200 kronor
  • Tillsynsavgifter gällande e-cigaretter kommer att läggas ut så fort dessa fastställts av kommunfullmäktige.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/tobakofolkol

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
 Brotorget 1, Lund
Telefon växel: 046-359 50 00 
E-post: socialforvaltningen@lund.se

Tillståndsenheten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund

Chef: Annika Landfors
Telefon: 046-359 55 05
E-post:annika.landfors@lund.se

Tillståndshandläggare:

Peter Mijdema
Telefon:
046-359 53 05
E-post: peter.mijdema@lund.se

Patrik Sköld
Telefon: 046-359 95 61
E-post: patrik.skold@lund.se

Peter Fransson
Telefon: 046-359 98 41
E-post:peter.fransson@lund.se

Telefax: 046-359 54 54
Bankgiro: 237-6440