Egenkontroll för fastighetsägare

Egenkontrollen är ett verktyg som ger en samlad överblick över hur er verksamhet påverkar miljön och människors hälsa.

Det handlar om att ta fram de rutiner för verksamheten som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till miljö och hälsa. Goda rutiner gör att ni kan upptäcka fel och brister tidigt, innan skadan inträffar.

Genom ett systematiskt förebyggande arbete, tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras, kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendenegativt.

Läs mer om fastighetsägares egenkontroll på Folkhälsosmyndighetens hemsida.

Exempel på register för egenkontrollpärm

Miljöförvaltningen har tagit fram ett exempel på registerinnehåll för egenkontrollpärmen. Exempeldokumentet finns både som word-fil samt som pdf-fil och går att ladda hem här nedan.

För mer information är du välkommen att kontakta följande personer på miljöförvaltningen:

Sandra Johannesson , miljöinspektör
Telefon: 046 - 359 52 65
E-post: sandra.johannesson@lund.se

Elin Rånlund, miljöinspektör
Telefon: 046- 359 52 67
E-post:
elin.ranlund@lund.se

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se