Alkohol

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker krävs serveringstillstånd enligt alkohollagen. Tillståndsenheten i Lund handlägger ansökningar om serveringstillstånd för verksamheter och tillfälliga arrangemang i Lunds kommun.

I dialog med restaurangbranschen och studentorganisationerna och i samverkan med andra myndigheter är det vårt mål att bidra till att skapa goda nöjes- och boendemiljöer för stadens medborgare och besökare. Vi strävar efter att stadens restauranger och nöjesställen ska präglas av god miljö, ansvarsfull alkoholservering och vara trygga för alla som besöker dem. Diskriminering eller servering av alkohol till minderåriga eller till berusade gäster får inte förekomma. Vi arbetar därför förebyggande med utbildning av serveringspersonal. Vi vill även motverka att oseriösa aktörer förknippas med nöjeslivet i Lund. Vi kontrollerar därför tillståndshavares lämplighet och arbetar tillsammans med skatteverket för att motverka svarta pengar och svart arbetskraft i restaurangbranschen.

Information om hur ansökan görs och vad som krävs för att beviljas serveringstillstånd finns på sidan "Hur går det till att få ett serveringstillstånd", till vänster på denna sida.

Blanketter för ansökan och information om vad det kostar att ansöka om serveringstillstånd samt vilka tillsynsavgifter som gäller hittar du via länkarna till höger.

Om du vill sälja folköl och tobak måste du anmäla försäljningen till kommunen och uppfylla särskilda krav på bland annat egenkontroll. Anmälan om försäljningen ska göras till tillståndsenheten innan försäljningen påbörjas. Information och anvisningar om anmälan och vad som gäller för försäljning finns under rubriken "Tobak och folköl" till vänster på denna sida.

Om du vill sälja receptfria läkemedel ska du anmäla detta till läkemedelsverket, enligt lag (2009:730).

Nedan hittar du länkar till alkohollagen, Läkemedelsverket, Folkhälsomyndighetens hemsida och Miljöförvaltningen vad gäller hantering av livsmedel.

Tyck till

Här kan du lämna synpunkter på socialförvaltningen och våra verksamheter. Du kan välja att vara anonym men om du vill ha svar på dina synpunkter måste du ange namn och adress. 

> Här kommer du till enkäten

Kontakt

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
 Brotorget 1, Lund
Telefon växel: 046-359 50 00 
E-post: socialforvaltningen@lund.se

Tillståndsenheten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
 Brotorget 1, Lund  

Chef: Annika Landfors
Telefon: 046-359 55 05
E-post: annika.landfors@lund.se

Tillståndshandläggare: 

Peter Mijdema
Telefon:
046-359 53 05
E-post: peter.mijdema@lund.se

Patrik Sköld
Telefon: 046-359 95 61
E-post: patrik.skold@lund.se

Melina Söelund
Telefon: 046-359 45 20
E-post: melina.soelund@lund.se

Telefax: 046-359 54 54
Bankgiro: 237-6440