Alkohol

För att få servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker krävs serveringstillstånd enligt alkohollagen. Tillståndsenheten i Lund handlägger ansökningar om serveringstillstånd för verksamheter och tillfälliga arrangemang i Lunds kommun.

Tillståndsenheten samarbetar med restaurangbranschen, studentorganisationerna och andra myndigheter, för att bidra till att skapa goda nöjes- och boendemiljöer för lundabor och besökare. Vårt mål är att stadens restauranger och nöjesställen ska präglas av god miljö, ansvarsfull alkoholservering och vara trygga för alla som besöker dem.

Vi utbildar serveringspersonal för att förhindra diskriminering och att det förekommer servering av alkohol till minderåriga eller berusade gäster. Därutöver arbetar vi aktivt med att motverka att oseriösa aktörer förknippas med Lunds nöjesliv. Detta gör vi genom att kontrollera tillståndshavares lämplighet, och vi arbetar tillsammans med Skatteverket för att motverka svarta pengar och svart arbetskraft i restaurangbranschen.

Rätt att sälja folköl, e-cigaretter och receptfria läkemedel

Om du vill sälja folköl och e-cigaretter måste du anmäla försäljningen till kommunen och uppfylla särskilda krav på bland annat egenkontroll. Du måste anmäla försäljningen till tillståndsenheten innan du börjar sälja folköl och e-cigaretter. Anmälan om försäljning av receptfria läkemedel gör du hos Läkemedelsverket. 
Mer information om detta hittar du här.

Anmäl serveringsansvarig här

Här anmäler du som har ett tillstånd anmäla nya serveringsansvariga eller ansöka om ändringar i ditt tillstånd. 

Här kommer du till e-tjänsten.

Tyck till

Här kan du lämna synpunkter på socialförvaltningen och våra verksamhet. Du kan välja att vara anonym men om du vill ha svar på dina synpunkter måste du ange namn och adress.

> Här kommer du till enkäten

Kontakt

Tillståndsenheten

Postadress: Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
E-post: tillstandsenheten@lund.se

Bankgiro: 237-6440

Chef: Annika Landfors
Telefon: 046-359 55 05
E-post: annika.landfors@lund.se

Tillståndshandläggare:

Peter Mijdema
Telefon:
046-359 53 05
E-post: peter.mijdema@lund.se

Patrik Sköld
Telefon: 046-359 95 61
E-post: patrik.skold@lund.se

Peter Fransson
Telefon: 046-359 98 41
E-post: peter.fransson@lund.se

Hanna Lindhe
Telefon:046-359 52 50
E-posthanna.lindhe@lund.se

Socialförvaltningen

Postadress: Socialförvaltningen, Box 1255, 221 05 Lund
Besöksadress:
Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:socialforvaltningen@lund.se