Ansökan och anmälan om tilläggsbelopp

Här hittar du som arbetar på en fristående grund- eller gymnasieskola hjälp att ansöka om tilläggsbelopp och skolskjuts.

Tilläggsbelopp för elever med omfattande behov av stöd

Fristående huvudmän som driver förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola kan ansöka om tilläggsbelopp för barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd och som är folkbokförda i Lunds kommun.

Blankett för ansökan om tilläggsbelopp för elev med omfattande behov av särskilt stöd

Ansökan om skolskjuts i grundskolan

Ansökan om skolskjuts skickas till rektor på aktuell grundskola eller grundsärskola.

Blankett för ansökan om skolskjuts – grundskola

Läs mer om vad som gäller för skolskjuts