Starta fristående verksamhet

När du ansöker om att starta fristående förskola eller fristående fritidshem får den barn- och skolnämnd som är ansvarig yttra sig innan utbildningsnämnden fattar ett beslut. Av den anledningen kan handläggningstiden vara cirka fyra månader, på sommaren eventuellt längre.

Starta fristående förskola , fristående fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg

Fyll i och skicka in en ansökan till utbildningskansliet om du vill starta en ny fristående förskola, fristående fritidshem eller enskild pedagogisk omsorg.Kontaktuppgifter till utbildningskansliet hittar du längst ner på sidan.

Se ansökan under "Relaterad information" nedan.

Starta fristående förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem kopplat till grundskola , gymnasieskola och gymnasiesärskola

Ansök hos Skolinspektionen.Se mer information via länken nedan under ”Relaterad information”.

Kontakt

Barn- och skolförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: barnochskola@lund.se

Utbildningsförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stora Södergatan 47, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: utbildningsforvaltningen@lund.se

Öppettider: Utbildningskansliet har öppet måndag–fredag klockan 08.00–12.00 och 13.00–15.30.