Starta företag i olika branscher

Att driva eget företag ska vara roligt, lönsamt och utvecklande. Om du har eller funderar på att starta eget hittar du användbara länkar i menyn.

Här är några saker som är bra att tänka igenom:

 • Affärsidé – vad är det du vill sälja och hur hjälper det kunden?
 • Marknad – hur stor efterfrågan beräknar du att det finns?
 • Konkurrens – kartlägg liknande tjänster/produkter på marknaden. Vad skiljer ditt företag från andra?
 • Målgrupp – vilka är dina kunder och var finns de?
 • Företagsform – ska ditt företag vara enskild firma, aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening? Överväg för- och nackdelar med olika alternativ.
 • Profilering – hur ska du presentera ditt företag visuellt? Hur vill du att kunderna ska uppfatta ditt företag?
 • Marknadsföring – hur ska kunden få veta att du finns?
 • Personliga förutsättningar – vilka resurser har du som hjälper dig att lyckas? Personliga egenskaper, nätverk, kunskap?
 • Kapitalbehov och finansiering – hur mycket pengar behövs och hur ska du finansiera verksamheten?
 • Budget – hur mycket är du beredd att investera i ditt företag? Hur mycket måste ditt företag omsätta för att vara lönsamt?
 • Bokföring och redovisning – ska du sköta detta själv eller köpa in tjänsten?
 • Avtal, lagar och förordningar – hur påverkar detta din affärsidé?
 • Försäkringar – hur skyddar du ditt företag och dig själv?

Mer hjälp och stöd

Verksamt

Verksamt.se är en tjänst som drivs gemensamt av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket. Här samlar myndigheterna information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Besök verksamt.se

Almi Skåne

Almi Skåne erbjuder kostnadsfri rådgivning, praktiskt stöd samt finansiering till dig som vill starta nytt företag eller redan driver företag. 

Almi Skåne

Lunds NyföretagarCentrum

Om du vill starta eller nyligen har startat företag i Lund kan du vända dig till Lunds NyföretagarCentrum (LNC).

Tillsammans går ni igenom allt ifrån affärsidé och affärsplan, till marknadsföring och kapitalbehov. LNC håller regelbundet Starta-eget-kurser för alla som är nyfikna på vad det innebär att driva företag.

Lunds NyföretagarCentrum

Relaterad information