Uppåt för Lunds stadskärna

21 oktober, 2019

Lunds stadskärna visar upp ett positivt resultat när den totala omsättningen mäts. Samtidigt hamnar Lund på pallplats i en undersökning av svenska stadskärnors ekonomiska förutsättningar.

Lund på pallplats i Stadsbarometern 2019

Lund hamnar på plats tre efter Jönköping och Karlstad i WSP:s jämförelse av 67 mellanstora till större svenska stadskärnor utifrån vilka som har ekonomiskt bäst förutsättningar. Studien tittar på hur stadskärnorna står sig mot varande med avseende på bland annat demografi, ekonomi, arbetsmarknad och utbildning.  

Gemensamt för de mest ekonomiskt starka stadskärnorna är att de ofta har en stor befolkningsmängd, samt att de är universitetsorter. Lund sticker ut när det kommer till utbildningsnivå. 78 procent av befolkningen i stadskärnan har en högre utbildning, jämfört med riksgenomsnittet på 41 procent. Lund har också lägst biltäthet bland alla kommuner som jämförts.

Stadsbarometern 2019 på WSP:s webbplats

Stadsbild från LundPositiv utveckling av stadskärnans omsättning i stort 2018

Lunds stadskärna visar på en positiv utveckling av den totala omsättningen under 2018 med en ökning på 1,4 procent. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna. Rapporten mäter omsättningsutvecklingen i Sveriges 104 stadskärnor för detaljhandel, restaurangnäring, hotell och kommersiell service som gym och biografer.

Lund följer de trender som pågår i Sveriges stadskärnor i stort. Dagligvaruhandeln ökade omsättningen med 3,2 procent. Trenden i landet är att restaurang- och hotellnäringen lockar till sig fler besökare. Det syns även i Lund där restaurangnäringen ökat sin omsättning med 3,6 procent och hotellnäringen med 9,6 procent. Samtidigt minskade sällanköp omsättningen med 1,9 procent, varav beklädnadshandeln stod för en minskning på 5,8 procent. Den kommersiella servicen backade också marginellt med 0,1 procent.

Det här lägger vi pengarna på i våra stadskärnor

Kultur och kreativitet - topplacering för Lund!

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00 
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se