Kommun och näringsliv i samarbete om smarta elskåp

23 september, 2019

I början av september började Kraftringen installera smart teknik i tjugo elskåp runt Mårtenstorget. I elskåpen finns mycket av stadens viktiga infrastruktur. Det här är en del i Future by Lunds projekt Smarta Offentliga Miljöer, där smart teknik används för att förbättra för invånarna. Installationen innebär att man kan ha bättre kontroll på stadens viktiga funktioner.

Kraftringen installerar smart teknik i elskåp kring MårtenstorgetI elskåpen installeras sensorer för att mäta bland annat temperatur och acceleration för att prova så att det nya kommunikationsnätet fungerar. Accelerationen används för att säkerställa så att inte skåpet är skadat genom att det till exempel blivit påkört eller att en lucka står öppen. Temperaturen är viktig för att man snabbt ska få indikationer på en överhettning. I och med detta får Kraftringen bättre kontroll på skåpen och underhållet kan också bli effektivare.

I delprojektet används Bluetooth mesh för att skapa ett kommunikationsnät där sensordata kan samlas och skickas vidare trådlöst. I projektet samverkar Kraftringen med u-blox, MiThings, ABB, Mobile Heights och Future by Lund.

– Tack vare samarbetet mellan kommunen och näringslivet har vi lyckats skapa en unik lösning som kan vara första steget till att bygga stadens nya digitala infrastruktur, säger Anders Trana, projektledare för SOM-projektet. Det nya nätet kan ge en grundinfrastruktur för att koppla upp olika saker vilket möjliggör många nya lösningar i staden.

Läs mer om smarta elskåp >>

Läs mer om SOM-projektet >>

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00 
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se