Hållbara Lund kan göra nytta i världen

25 september, 2019

Hållbarhet var det högaktuella temat för höstens första näringslivsfrukost Godmorgon Lund den 24 september. Missade du arrangemanget? Här följer ett referat.

Talare Godmorgon Lund spetember 2019

I Lund finns många exempel på företag som jobbar inom hållbarhetsområdet – IM berättade om hur de smälter ner handeldvapen i El Salvador och gör om till klockor och Emerging Cooking Solutions om hur deras spisar och pellets sparar människoliv och miljö i Afrika. På scen fanns också bland andra Johan Svensson från UNOPS som berättade om det nya globala innovationscentrumet på Ideon Science Park.

Johan Wester från Skånemotor var moderator för höstens första Godmorgon Lund. Många i publiken hann vittna om sitt eget hållbarhetsengagemang innan Therese Ek från Miljöstrategiska enheten i Lunds kommun berättade om möjligheten för Lunds företag att få hjälp av energi- & klimatcoach Anders Nylander.

Erik Edling, fundraiser, IM, hade med sig den påhittade metallen Humanium på scenen. Humanium är resultatet av att IM smälter ner handeldvapen i El Salvador och av metallen görs bland annat klockor som kan säljas för att ge avkastningen till bistånd.

Carl Dalhammar, universitetslektor på Internationella miljöinstitutet på Lunds Universitet, diskuterade hur man kan få en hållbar ekonomi inom planetens gränser.

– Vi måste ta fram nya produkter och affärsmodeller som sparar resurser. För att klara detta behövs det en reglering på i första hand EU-nivå men också i Sverige.

Jonas Svensson, chef för Global Innovation & Teknologi på UNOPS, var på plats i Lund för att tala om det globala innovationscentrum som man kommer att sätta upp tillsammans med Ideon Science Park i Lund. Detta ”Global Innovation Centre” blir nummer tre av de totalt sjutton kontor som ska startas i världen.

– I Lund finns teknologi och akademi för att supporta innovation med höjd – och vi behöver innovation med höjd för att lösa de globala utmaningarna, menar Jonas Svensson. UNOPS kommer att arbeta på tre sätt i Lund. Det blir dels i form av workshops med de företag som är intresserade av att arbeta med FN. Ett andra sätt blir att Lund kommer att vara centrum för den som har en grym idé som kan behöva utvecklas över tid. Slutligen kommer UNOPS att lansera utmaningar i samband med invigningen den 21 oktober.

Stephanie Anvelid Uller på Lunds klimatallians var på plats för att prata om det nätverk som finns i Lund. Klimatalliansen har trettio medlemmar och samarbetet i Lund skapar möten mellan klimat- och affärsnytta. De är en del av det europeiska Borgmästaravtalet där 7000 kommuner i 57 länder är med för att lyfta fram klimatarbetet på en lokal nivå.

Per Löfberg från Emerging Cooking Solutions fick dagens längsta applåd efter att han berättat om hur han och Mattias Olsson startade ett företag som säljer spisar och pellets med väldigt ren förbränning i Zambia. Den nya spisen är en stor förändring som sparar både människoliv och minskar avskogningen samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.

Trine Grönlund från Innergi-labbet talade om en annan sorts hållbarhet, nämligen den mentala.

– Psykisk sjukdom är ett av de största hoten mot folkhälsan, menar hon. Om vi som företag vill vara hållbara ska vi också se till att de som jobbar där mår bra.

Föredragshållarna hann också med några ytterligare reflektioner innan det var dags att avsluta för dagen. Per Persson, Lunds kommuns chef för Näringsliv och turism, har nyligen besökt MIT i Boston och blivit inspirerad.

– Det finns en enorm potential i studenterna vid Lunds Universitet. I Boston blir trettio procent av studenterna entreprenörer, i Lund är det bara tre procent, säger han.

Per Löfberg påminde om en annan fördel med Lunds Universitet:

– Det finns en expert på varenda problem i världen i Lund. Vi måste komma ihåg att vi i Lund sitter på en enorm rikedom som kan komma till nytta i världen!

 

Tre röster om Godmorgon Lund – hållbarhet

Vad tycket du om dagens arrangemang?

– Ett bra initiativ att visa hållbarhet på lokal nivå med flera goda exempel. Det handlade om hur man kan knyta in miljömål på ett konkret sätt. Starkast intryck gjorde de talare som tryckte på att vi inte kan fortsätta som tidigare, vi måste radikalt ändra vårt sätt att tänka och agera och ha nya strategier i framtiden, säger Martina Kvist Reimer, Red Glead Discovery och engagerad i Fridays for Future.

– Alla sådana här initiativ är bra för det är viktigt att vi skapar möten mellan människor. I Lund är vi duktiga och det finns många idéer – men vi får inte alltid ut dem. Allt finns fem minuter bort, men hur får vi det att flyga? Jag tror att det viktiga är att både företag och kommun vågar prata med varandra när det finns problem och se om det finns nya sätt att samverka, säger Mars Leifland, tidigare vd för Medicon Village.

– Idag tyckte jag att temat var oerhört centralt och viktigt. De olika vinklingarna på ämnet hållbarhet var jätteintressanta. Jag fastnade för kraften i Lund och andra universitetsstäder, det finns en oerhörd potential, säger Johan Olsén, Almi. Vi behöver nu bli bättre på att få med akademin i samarbetet.

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00 
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se