Landshövdingen besökte Tetra Pak i Lund

18 januari, 2018

Under torsdagen 18 januari besökte Landshövding Anneli Hulthén Tetra Pak i Lund. Medverkade gjorde även kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren, Kommundirektör Anette Henriksson och Näringslivschef Per Persson. Delegationen togs emot av VD Jerry Bengtson.

Landshövding Anneli Hulthén besökte under torsdagen Tetra Pak i Lund. Medverkar gör även kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren, Kommundirektör Anette Henriksson och Näringslivschef Per Persson. Delegationen tas emot av VD Jerry Bengtson.

Syftet med besöket var att orientera landshövdingen i frågor som rör näringslivets villkor i Lund i allmänhet och Tetra Paks verksamhet och framtidsplaner i synnerhet. I fokus fanns även bland annat frågor om förhållandet mellan näringslivsaktörer och tillståndsgivande myndigheter.

Tetra Pak är ett av de stora företagen som byggde Sverige. Tetra Pak förkroppsligar som få andra företag den atmosfär av innovation, handlingskraft och flit som vi kan kalla "lundaandan". Med sina miljöriktiga och smarta produkter når de miljoner kunder över hela världen, och är en värdefull global ambassadör för vår stad. Vårt jobb som offentliga aktörer är att tillhandahålla smidiga myndighetskontakter och attraktiva villkor för företagare, arbetstagare och innovatörer. Vi har därför kommit till Tetra Pak för att lyssna in deras synpunkter, önskemål och förväntningar på oss. säger Anders Almgren, Kommunstyrelsens ordförande

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00 
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se