ICHL ska locka internationell kompetens till Lund

2 februari, 2018

I och med etableringen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV ökar behovet av internationella specialister i Lund. International Citizen Hub Lund, ICHL, hjälper företag att behålla den kompetensen genom att ta hand om de som följer med, familjen. Nu breddar ICHL sitt erbjudande med att hjälpa näringslivet i Lund att också attrahera internationell kompetens.

– För att företag ska kunna växa är det viktigt att hitta rätt kompetens. Vi vet att fokus på familjen är bland det viktigaste vid rekrytering av internationell kompetens. Vill familjen inte följa med så kommer inte personen vars kompetens man efterfrågar heller. Därför är det väldigt viktigt att ta hand om de medföljande, säger Lisa Andersson, Talent Attraction Developer på ICHL, som marknadsför sitt utökade erbjudande i senaste numret av Veckans Affärer.

ICHL startades 2015 med syfte att hjälpa företag i södra Sverige behålla den internationella kompetens de rekryterat genom att skapa sociala och yrkesmässiga nätverk för de medföljande. ICHL är denenda fysiska platsen i Sverige som arbetar med att hjälpa medföljande på det här sättet.

ICHL drivs av Lunds kommun i samarbete med Invest in Skåne, Arbetsförmed­lingen och Malmö stad. Verksamheten får finansiellt stöd från Region Skåne och Mal­mö stad.

När de nu utökar erbjudandet med att hjälpa företag att attrahera kompetens öppnar de gärna upp för nya samarbeten, både från det offentliga och från näringslivet.

Är du nyfiken och vill veta mer? Välkommen att kontakta lisa.andersson@lund.se

– Vill vi behålla den internationella kom­petensen behöver vi ta hand om familjen på olika sätt. Det som de allra flesta behöver hjälp med är att hitta ett jobb. Därför har vi satt ihop ett kickstart-program som består av tio tillfällen då man får effektiva verktyg för att söka jobb i Sverige, säger Lisa Andersson, som själv flyttat från USA till Sverige och vet vilka utmaningar som väntar när man kommer hit utifrån.

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00 
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se