Hjälp oss att bli bättre på service

26 mars, 2018

Har ditt företag sökt bygglov, serveringstillstånd eller fått tillsynsbesök av miljöförvaltningen? Eller haft kontakt med Lunds kommun i andra liknande ärenden? Då vill vi ha dina synpunkter!

Löpande Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning i första hand gentemot företag. Lunds kommun medverkar i undersökningen för att kunna förbättra servicen till företagare som kommer i kontakt med kommunen.

Inom Lunds kommun mäts följande myndighetsområden: Brandskydd, Bygglov, Markupplåtelse, Miljö- och hälsoskydd, Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd.

Samtliga företag som under 2017 haft kontakt med Lunds kommun i myndighetsärenden har fått en enkät som ger möjlighet att tycka till om vår myndighetsutövning. Ditt deltagande i enkäten är viktigt för oss i vårt förbättringsarbete.

Varje förvaltning analyserar resultaten och arbetar med ständiga förbättringar för att öka servicen. Läs mer om undersökningen här >>

Årsrapporten Öppna jämförelser Företagsklimat 2017 offentliggörs den 2 maj 2018.

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00 
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se