Fortsatt uppåt för Lunds företagsklimat

7 maj, 2018

Lunds kommun får fortsatt goda betyg av företag som kommer i kontakt med kommunen. Det framgår av Sveriges kommuners och landstings nationella företagsklimatundersökning. Lund förbättrar sig i fyra av sex myndighetsområden och miljöförvaltningens livsmedelskontroll är näst bäst i landet.

– Vi är självklart stolta över att företagen upplever att företagsklimatet och kommunens service är bra och dessutom blir bättre. För oss är det viktigt att lägga örat till marken och lyssna in företagens röster. Det är en viktig del i vårt utvecklingsarbete för att göra Lunds kommun till en attraktiv plats för att etablera, driva och utveckla företag, säger Per Persson, näringslivs- och turismchef i Lunds kommun.

Och kommunen vill åstadkomma ännu mer. Sedan i höstas arbetar näringslivsavdelningen i samverkan med fem förvaltningar för att förbättra företagsklimatet. För att förenkla för företagen lanseras en e-tjänst för bygglov i september och det planeras för att etablera en företagslotsfunktion och anordna utbildningar i service och bemötande.

Klicka här >> för mer information om företagsklimatundersökningen.

Kontakt:

Kontakt

Näringslivsavdelningen

Besöksadress: Ekska huset, Sankt Petri Kyrkogata 4
Postadress: Näringslivsavdelningen, Lunds kommun, Box 41, 221 00 Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00 
E-post: Näringslivsavdelningens medarbetare >>

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Tekniska förvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se