Lund växer åt nordost - Brunnshög


Brunnshög
blir en stadsdel där det gröna landskapet vävs ihop med staden på ett stimulerande och hållbart sätt. Det ska locka såväl gamla som nya lundabor och vara ett naturligt val för både lokala och internationella företag inom forskning och utveckling.

Europa har valt att placera en av världens främsta forskningsanläggningar, ESS, i Lund. Sverige svarar med att placera världens starkaste elektronmikroskop, MAX IV, alldeles intill. Tillsammans utgör de en världsledande forsknings- och innovationsmiljö och Lunds kommun kompletterar nu den miljön med att bygga en helt ny stadsdel, Brunnshög, i anslutning till forskningsanläggningarna.

Faktaansvarig: Näringslivsavdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Brunnshög

Eva Dalman, projektchef
Telefon 046-35 58 39
E-post eva.dalman@lund.se