Lund växer åt nordost - Brunnshög

Uppe i nordöstra Lund, på Brunnshög, invigs materialforskningsanläggningen MAX IV under sommaren 2016. Max IV är nästa generation av det MAX-laboratorium som redan finns i staden.

I samma område byggs just nu ESS, European Spallation Source, även den en materialforskningsanläggning i världsklass. I anslutning växer en ny stadsdel fram där forskning och utveckling blandas med service och boende.

Brunnshög planeras som en stadsdel där det gröna landskapet vävs ihop med staden på ett stimulerande och hållbart sätt. Det ska locka såväl gamla som nya lundabor och vara ett naturligt val för både lokala och internationella företag inom forskning och utveckling.

Faktaansvarig: Näringslivsavdelningen, Kommunkontoret

Kontakt

Brunnshög

Eva Dalman, projektchef
Telefon 046-35 58 39
E-post eva.dalman@lund.se