Södra Råbylund, 2014

Lunds kommun har sålt två fastigheter inom Södra Råbylund genom en markanvisningstävling 2014/2015. Anvisad byggherre STRABAG: Försäljning föreslås ske till av STRABAG koncernen ägt dotterbolag Goldcup 11117 A. Försäljning är villkorad av bl.a. byggnation. Markanvisningen gäller tomterna:

  • Vittran 1, 4 400 m2
  • Älvan 1, 4 529 m2

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se