Södra Råbylund, Najaden 1, 2017

Lunds kommun har genomfört en markanvisningstävling för fastigheten Najaden 1 i stadsdelen Södra Råbylund. Till vinnare utsågs Slättö Projektutveckling AB som planerar för att bygga 85 bostadsrätter inom fastigheten.

Från Najaden 1 kommer de boende att kunna blicka ut över det vidsträckta landskapet, Råbysjön och den nya parken.

Träbänk vid Råbysjön

Relaterad information

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se