Pilgrimen 2, Södra Råbylund 2017

Lunds kommun bjuder in till en markanvisningstävling gällande ett markområde på 17 500 kvm som utgörs av fastigheterna Pilgrimen 2 och del av Stora Råby 22:36. Tävlingen är ett tillfälle för aktörer att visa hur de vill utforma Lunds Östra entré. Lunds kommun är ute efter ett projekt som håller en hög arkitektonisk nivå.

I tävlingen är det också av betydelse med goda hyresnivåer och en snabb produktionstakt till färdiga bostäder. Bostadsbristen är påtaglig i Lunds kommun och därmed ska projektet prioriteras av aktören för att på bästa sätt motverka bristen. Lunds kommun ska erbjudas att få hyra 30 % av hyresrätterna för sociala behov.

Tidplan - preliminär

Markanvisningstävlingen lanserades 2017-09-20 på Business Arena i Stockholm. Tävlingen är avslutad.