Genarp, 2016

Den 22 mars 2017 har tekniska nämnden, efter förberedande arbete av arbetsgrupp och bedömning av jury, utsett Veidekke Bostad AB till vinnare av markanvisningstävlingen för del av Genarp 3:3. Veidekke har fått högst betyg av inlämnade projekt och kommer därför erhålla ett markförvärv. Projektet innehåller 32-34 bostäder i parhusform som kommer passa väl in i omgivningen.

Bakgrund

Lunds kommun ska under 2016 ta emot 378 personer som fått permanent uppehållstillstånd och anvisats Lund. Under 2017 kommer ytterligare ca 500 personer att anvisas Lund. Siffran för 2018 är inte fastställd men enligt kommunens prognos rör det sig om flera hundra personer. Detta ställer stora krav på bostadsbyggande i Lunds kommun. Syftet med markanvisningen i Genarp är att Lunds kommun får konkreta förslag på olika bostadslösningar som kan uppföras snabbt, kostnadseffektivt och som kommunen ska hyra under fem års tid. Mer information finns i nedanstående tävlingsprogram tillsammans med bland annat planbeskrivning och utredningsresultat.

Tidplan

  • Markanvisningstävlingen lanseras 2016-12-12
  • Tävlingsbidrag skall vara Lunds kommun tillhanda senast kl. 12.00 2017-01-27. Därefter kommer arbetsgrupp och jury arbeta skyndsamt med tävlingsbidragen.
  • Kommunen kommer granska tävlingsbidragen och beslut om vinnande tävlingsbidrag fattas i tekniska nämnden 2017-03-22.

Material

Grundkarta Genarp, dwg-format: https://lund-imagevault.lund.se/shares/fecu61ber8

Övrig information nedan. Observera att dokument med frågor och svar om markanvisningstävlingen uppdateras löpande. Senaste revideringsdatum anges i filnamnet.

Relaterad information