Södra Brunnshög, 2016

Markanvisningen gällde fem stycken byggrätter, på totalt cirka 20,000 kvadratmeter BTA. Sista anbudsdag var 15 april, och planerad byggstart för byggrätterna är sista kvartalet 2016. Därmed avslutas den första etappen i byggandet av Brunnshög. Slättö, Svenska Studenthus, Concent, DGV Kraft vann anbudstävlingen där högsta erbjudna
pris användes som urvalsmetod.

Brunnshög kommer över de närmsta 35 åren bli en stadsdel med bostäder, kontor och service, där upp emot 40,000 människor arbetar eller bor.

Relaterad information