Arkitektradhus, Brunnshög 2017

Fyra radhuslängor, sammanlagt 28 radhus, alla med ett eget unikt utseende och uttryck, och det ska vara arkitekter som är byggaktörer och fastighetsutvecklare. Det var den annorlunda utgångspunkten för sommarens markanvisningstävling i Brunnshög, som nu avgjorts.


Gestaltningsskiss individuella arkitektradhus

För att utveckla Brunnshög till en intressant blandstad letar Lunds kommun nya grepp och aktörer i arbetet med markanvisningar. Ett sätt har varit att låta arkitekter, inte traditionella byggaktörer, tävla om byggrätter.

I de fyra vinnande arkitektkonstellationer som nu utsetts till att bygga framtidens radhus i Brunnshög finns flera välkända arkitekter och arkitektfirmor. Bland aktuella referensprojekt märks bland annat House for Mother, som Förstberg Ling byggt i bomässan Vallastaden i Linköping, och det uppmärksammade Town House i Landskrona, som skapats av Elding Oscarson. Det är samma arkitekter som ritat ombyggnaden av Skissernas museum i Lund, som i år nominerats till det prestigefyllda Kasper Salin-priset.

Meritlistan är lång och högintressant hos det tjugotal av landets bästa arkitekter som får gestalta radhuskvarteren i centrala Brunnshög. Byggstart beräknas till 2019 och i färdigt skick blir arkitektradhusen ett välkommet tillskott för att ge Brunnshög karaktär och en myllrande miljö.

-Det är ett fantastiskt spännande startfält av arkitekter, väldigt roligt att se både namnkunniga och nya, unga arkitekter får chansen att vara med och skapa dessa intressanta kvarter i Brunnshög, säger Emma Berginger (MP), ordförande i tekniska nämnden, Lunds kommun.

Bild ovan: Town House i Landskrona av Elding Oscarson


House for Mother av Förstberg Ling, referensprojekt från en av arkitektkonstellationerna. (foto: Marcus Linderoth)


Vinnande arkitektkonstellationer (utan inbördes ordning):

  • Jonas Lindvall, Elding Oscarson, Johannes Norlander Arkitektur, John Robert Nilsson Arkitektkontor
  • Bornstein Lyckefors Arkitekter och OkiDoki (bild t v), Sjöblom Freij Arkitekter, Rundlöv Björling Arkitektur, Nilsson Rahm, New Order, Dehlin Brattgård Arkitekter
  • Testbedstudio Arkitekter, Förstberg Ling
  • Radar Arkitektur & Planering (se nedan exempel FB Bostads Kv Orgeln), i samarbete med två studenter från Chalmers

< Här placeras arkitektradhusen i centrala Brunnshög.