Ängsladan, Dalby 2017

Tekniska nämnden tog den 17 maj 2017 beslut om att utse OBOS Sverige AB till segrare av markanvisningstävlingen för fastigheten Ängsladan 1 i Dalby. OBOS visade upp tävlingsbidrag med både varierad bebyggelse och varierad upplåtelseform. Tack vare att Myresjöhus AB (som ingår i OBOS-koncernen) har egen husfabrik i Vrigstad utlovas en kort byggtid vilket också spelade en stor roll i valet av vinnare. OBOS tävlingsbidrag innehåller ca 90-100 permanenta bostäder i rad- och parhusform varav 50 bostäder ska hyras ut till kommunen. Hustyperna passar väl in i Påskagängets övriga bebyggelse.

Lunds kommun tog under 2016 emot 162 av de 378 nyanlända flyktingar som har fått permanent uppehållstillstånd och anvisats Lund. I år kommer ytterligare 544 personer tillsammans med resterande kvot från 2016 (223 personer), det vill säga 767 personer att anvisas Lund. Siffran för 2018 är inte fastställd men kommunens prognos är att det rör sig om flera hundra personer. Detta ställer stora krav på ökat bostadsbyggande i Lunds kommun.

Kommunen jobbar på olika spår bland annat med en bytesmodell som innebär att aktörer med ett bostadsbestånd kan hyra ut sina bostäder till kommunen och i gengäld få en ny markanvisning som motsvarar antalet bostäder som upplåts.

Ett annat spår är att engagera byggherrar i frågan. Detta gjordes på Byggherredialogen den 30 september 2016. För att engagera fler byggherrar går kommunen ut med ytterligare en markanvisningstävling, den här gången för Ängsladan 1 i Dalby, där dessa får chansen att visa att de är beredda att hjälpa Lunds kommun med att få fram fler bostäder.

Syftet är att en markanvisning ska ske till den aktör som lämnar in ett tävlingsbidrag på en bostadslösning som kan uppföras snabbt, kostnadseffektivt och som kommunen kan hyra under fem års tid för att ordna bostäder åt nyanlända.