Industrimark Södra Sandby

Inom Östra Mölla industriområde i Södra Sandby finns kombitomter för kombinerad bostad och verksamhet tillgängliga för försäljning.

En kombitomt där bostadsdelen är < 1.000 m² kostar 180 000 kr fast pris och för verksamhetsdelen är markpriset 180 kr/m² . 

Relaterad information

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se