Industrimark Södra Sandby

Inom Östra Mölla industriområde i Södra Sandby finns kombitomter för kombinerad bostad och verksamhet tillgängliga för försäljning.

En kombitomt där bostadsdelen är mindre än 1 000 kvadratmeter kostar 300 000 kronor (fast pris). För verksamhetsdelen är markpriset 300 kr/kvm. 

Relaterad information