Industrimark Södra Sandby

Inom Östra Mölla industriområde i Södra Sandby finns kombitomter för kombinerad bostad och verksamhet tillgängliga för försäljning.

En kombitomt där bostadsdelen är < 1.000 m² kostar 300 000 kr fast pris och för verksamhetsdelen är markpriset 300 kr/m² . 

Relaterad information