Industrimark Lund, Hasslanda III

Verksamhetsområdet Hasslanda III i sydöstra Lund är under utveckling.

Det har varit hög efterfrågan på kommunens verksamhetsmark i Hasslanda 3. Pågående försäljningsärenden kommer att ta det mesta av kvarvarande ledig mark i anspråk. Vi kan därmed inte inleda några nya försäljningsärenden i området.