Industrimark Lund, Hasslanda I

Lund Hasslanda I är ett verksamhetsområde avsett för småindustri, kontor, teknik- eller laboratorieföretag av icke störande art.

Här har vi sålt alla tomter för småindustri varför endast tomter för kontor, teknik- eller laboratorieföretag finns kvar.

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se