Industrimark Lund, Hasslanda I

Lund Hasslanda I är ett verksamhetsområde avsett för småindustri, kontor, teknik- eller laboratorieföretag av icke störande art.

Här har vi sålt alla tomter för småindustri, varför endast tomter för kontor, teknik- eller laboratorieföretag finns kvar.