Industrimark Genarp, Kärrvallen

Inom verksamhetsområdet Kärrvallen i Genarp finns tomter tillgängliga för försäljning. Det finns möjlighet att avstycka flera tomter i varierande storlek.