Industrimark Dalby

Inom verksamhetsområdet Horsabjer i Dalby finns tomter tillgängliga för försäljning. Det finns möjlighet att avstycka flera tomter i varierande storlek.

Relaterad information

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se