Industritomter och handelstomter

Lund är en av Sveriges mest expansiva kommuner med ett varierat utbud av mark för företag och industrier såväl i centralorten Lund som i de mindre tätorterna.

De olika markområdena inne i Lunds centrum och i de östra kommundelarna Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp har varierande huvudsakliga branschinriktningar. Nya områden utvecklas och byggs ut för att skapa ytterligare möjligheter till etablering. Läs mer om respektive företagsområde nedan.

Markpriser

Markpriserna i Lund är marknadsanpassade och beroende av den byggrätt som detaljplanen medger (byggnadshöjd, byggnadsyta, ändamål). Tillägg för reklamlägen kan förekomma. I Dalby, Södra Sandby, Veberöd och Genarp är markpriserna beslutade av kommunstyrelsen och oberoende av detaljplanen. Priser inom Lunds kommun:

  • Lund, Hasslanda III 1 200 kr/kvm
  • Lund, Stångby Jonsgård 650 kr/kvm
  • Dalby 180 kr/kvm
  • Södra Sandby 180 kr/kvm
  • Veberöd 150 kr/kvm
  • Genarp 150 kr/kvm

Försäljningsrutiner

Försäljningen föregås av beslut i tekniska nämnden. Då markpriset överstiger 5 miljoner kronor tas beslut även i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Efter försäljningsbeslut arrenderar köparen markområdet under ett år. Under detta år skall byggnationen ha påbörjats, dvs grundplattan ska färdigställas. Arrendeavgiften motsvarar för närvarande cirka 2,4 % av markpriset.

Kontakt

Frågor och försäljning hanteras av mark-och exploateringsenheten på tekniska förvaltningen.
Kontakta Joel Hall, e-post: joel.hall@lund.se

Faktaansvarig: Tekniska förvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/industrimark

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se