För byggherrar

På den här sidan har vi samlat några genvägar till sidor och dokument som vi tror särskilt berör dig som byggherre när det gäller bostadsbyggandet i Lunds kommun.

Bostadsbyggande

Markanvisningar

Planer

Strategier och riktlinjer

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/byggherrar

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00, 046-359 50 00
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se