Bygglov för företagare

Här hittar du information om vad som gäller för dig som företagare eller organisation, oavsett vilken bransch du är verksam inom.

Ansökan

För att kunna ansöka via e-tjänsten och kunna följa ditt ärende online så behöver du logga in med ditt BankID. För att det ska vara möjligt behöver vi ditt personnummer och du kommer att registreras som ombud för företaget. När bygglovet är avslutat och slutbesked har utfärdats så kommer ditt personnummer att raderas från vårt ärendehanteringssystem och följer inte med vid arkivering.

Ansök via e-tjänst 

Du kan fortfarande göra en ansökan eller anmälan i pappersform. Du skickar då in ett exemplar av alla handlingar. Blankett och handlingar kan du lämna in på Medborgarcenter på Brotorget 1, Lund eller skicka till: Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. För att följa ditt ärende i e-tjänsten behöver vi ditt personnummer. Om du inte har angett det kontaktar du oss för komplettering. 

Ansök via blankett

Ta fram handlingar

Förbered dig noga genom att ta reda på vad som gäller för just ditt projekt. I våra bygglovsguider beskriver vi hur du går tillväga för att göra en ansökan och vilka bilagor du ska bifoga. Guiden avslutas med att du kan göra din ansökan eller ladda ner en blankett.

Gå till bygglovsguiderna

Tips och råd

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser är viktiga för de flesta verksamheter. Det gäller att få fram tillräckligt många parkeringar inom den egna fastigheten, de ska ligga tillräckligt nära och vara tillgängliga för rörelsehindrade. Vid skolor och förskolor måste det dessutom finnas en fungerande hämta-lämna-lösning.

Parkeringsnorm för Lunds kommun

Tillgänglighet

I bygglovsgranskningen kontrolleras om byggnaden eller lokalen uppfyller bestämmelserna om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Det är också viktigt att tänka på att bland annat arbetslokaler måste vara handikappanpassade.

Tidsbegränsat bygglov

Vill du placera en kiosk, uteservering, återvinningsstationer eller skyltar på mark som är avsedd för något annat, till exempel parker eller gator? För projekt som inte är permanenta kan du ibland få ett tidsbegränsat bygglov, även om en eller flera bestämmelser i plan- och bygglagen inte är uppfyllda.

Läs mer om tidsbegränsat bygglov på Boverkets hemsida

 

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/bygglovforforetag

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se