Mark, exploatering och lokaler

Kommunens tekniska förvaltning, mark- och exploateringsavdelningen, ansvarar för kommunens markreserv: från planprocessen och utbyggnad av kommunaltekniska anläggningar inom exploateringsområden till försäljning av byggklar tomtmark för både verksamheter och bostäder.

Vi sköter även tomtkön för privatpersoner och bevakar kommunens intressen kring mark för olika bostadssociala anspråk.

Utbyggnads- och boendestrategin beskriver kommunens bostadspolitik och långsiktiga arbete med bostadsförsörjning. Här ingår även kommunens markpolicy som redovisar hur kommunen arbetar med markanvisningar och exploateringsavtal. Projektlistan innehåller aktuella bostadsprojekt.

Direktadress till denna sidan: https://lund.se/mark

Kontakt

Mark och exploatering

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se